In de Cirkel van Isis

In de Cirkel van Isis zijn betekent je laten omhullen door de Baarmoeder van de Goddelijke Moeder, hoe Zij ook genoemd wordt: Isis, Ashera, Artemis, Demeter, Brigit, Freya of Maria. Zij is Degene met de Tienduizend Namen, overal op aarde in één of andere vorm bekend. Haar Wezen is Liefde en Eenheid. Daar in Haar heilige ruimte, de Cirkel, kunnen wij delen met elkaar. Isis is een Deur, een Poort. Eén van de vele ingangen naar het Goddelijk Vrouwelijke, de kern van de Schepping,

In mijn nieuwe boek: Het Huis van Isis, een liefdesgeschiedenis schrijf ik daarover. Ik vertel van mijn ontdekkingsreis met Haar, een reis die twintig jaar geleden begon en nog steeds verder gaat. Van verwarring, onbegrip en verzet naar voortschrijdend inzicht en overgave. Deze website is daarvan een gevolg. Want ik neem je graag mee in deze heilige Cirkel.

isis

Ik nodig je uit mee naar binnen te gaan, door de Poort van Isis. Maar ik moet je waarschuwen. Er kunnen dingen gebeuren die het logisch verstand te boven gaan. In het veld van het Goddelijk Vrouwelijke is weinig plaats voor lineair denken; er is een andere belevingswereld, die zich onttrekt aan de logica. Het is een wereld ingebed in het veld van Liefde.

Binnen de Cirkel van Isis kunnen we onszelf ontmoeten in ons ware zijn. Ook in elkaar herkennen we onszelf. We verbinden ons en zijn spiegels voor elkaar. De Cirkel van Isis is bij uitstek de plek om het Goddelijk Vrouwelijke werkelijk te ontmoeten; het oorspronkelijk scheppend beginsel in ons en om ons heen. Dat tevens de blauwdruk is van ons evolutionair potentieel. De Cirkel van Isis is daarom gericht naar de toekomst: naar de nieuwe mens die wil leven in een nieuwe, door onszelf geschapen aardse werkelijkheid.

Wees welkom!