Consulten

Voor het Godinnenpad, klik op www.indecirkelvanisis.nl/de-weg-van-de-godin/

 

Ik noem mijzelf spiritueel coach & counselor. Het is mijn passie jou een stukje te begeleiden op je levenspad, wanneer je daarop vastgelopen bent. Of wanneer je meer groeimogelijkheden wilt ontdekken. Mijn doel is dat je weer zelfstandig verder kunt. Dat begeleiden gebeurt meestal in een traject van enkele of meerdere sessies, die we van te voren afspreken. Het is ook mogelijk om één aparte sessie te volgen.

Omdat ik dit werk al heel wat jaren doe, heb ik aardig wat mensenkennis opgedaan. Bovendien voel ik me begeleid door mijn  Grotere Zelf. Ook maak ik gebruik van aanvullende methodieken, al naar gelang jij nodig hebt.

Reading
Counseling
Werken met het Innerlijk Kind
Vergeving
Contact met een gids en/of je Grotere Zelf
Channeling-coaching
Schaduwkanten
Trancereizen
Healing met de Ankh van Isis
Tarieven

Reading.
Vanuit een diepe afstemming op Isis kan ik informatie krijgen over jou. Het gaat hierbij  niet zozeer om persoonlijke problemen – want die kunnen via counseling besproken worden – maar om zaken die jouw ziel betreffen. Over waar je als ziel vandaan komt. Over waarom je hier op dit moment geïncarneerd bent. En over wat jij je hebt voorgenomen om hier in dit leven te doen. Wat je ‘missie’ is zogezegd. De meeste spiritueel georiënteerde mensen die nu leven zijn hier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mensheid en de aarde. Wil jij ook weten waar jouw ziel voor gekozen heeft? Of ben je al op je pad, maar heb je verduidelijking nodig? Om hier helderheid in te verschaffen kan een zielereading belangrijk zijn.
Op het moment dat je weet wat dat is wat je hier komt doen, ga je je persoonlijke levenssituatie in een heel ander licht zien. Wat eerst onoverkomelijke problemen leken, worden nu uitdagingen en /of zaken die je juist helpen in je zielemissie.
Een reading wordt vaak gevolgd door een nabespreking, waarin we samen gaan kijken naar hoe je aan je levenswerk kunt beginnen of voortzetten.
top

Counseling.
We beginnen altijd met een counselingsgesprek. En het gesprek zal tussendoor steeds terugkeren als evaluatiemoment.
Tijdens het kennismakingsconsult gaan we na wat precies je vraag/probleem is. Daarbij krijg ik een idee wat je van mij nodig hebt. Ik leg je dat voor en als we daarover overeenstemming bereiken, kunnen we een bepaald traject afspreken. Aan zo’n traject zijn meestal ook oefeningen verbonden die je thuis moet doen. Dit maakt dat je niet alleen passief ondergaat wat er tijdens de consulten gebeurt, maar ook actief deelneemt aan je eigen veranderingsproces.
top

Werken met het Innerlijk Kind.
In de loop van ons volwassen leven krijgen we te zien dat er gedragspatronen en/of blokkades optreden in ons, die onze persoonlijke en geestelijke groei in de weg staan. We hebben dan in de meeste gevallen te maken met delen van onze persoonlijkheid, die in de kindertijd, onder invloed van traumatische gebeurtenissen, zijn afgesplitst en die vragen om genezing. Dat kunnen we doen door een dialoog aan te gaan met die gekwetste innerlijk kind-delen.  Ik heb daartoe een speciale methode ontwikkelt, waarbij we tevens begeleiding vragen van ons Groter ( of hogere) Zelf. Dit blijkt bijzonder effectief te zijn. Het werken met je innerlijke kind gaat ook door als je met de consulten bent gestopt. Ik leer je om dat op eigen kracht te doen.
top

Vergeving. Terugkijkend naar ons recente en verre verleden zien we dat ons bewust of onbewust schade is berokkend en/of kwaad is aangedaan. We kunnen dat oplossen door te vergeven. Let wel: vergeven is niet goedpraten wat er door anderen is gedaan of nagelaten. Vergeven doe je niet voor die ander, maar voor jezelf. Het doel is jezelf te bevrijden van verwachtingen en van wrok. Want deze oude emoties drukken op je geestelijke en fysieke energie en zijn vaak de bron van ziekten. Voor mezelf en met cliënten werk ik met de vergevingsmethode van Edith Stauffer. Haar werk is gebaseerd op de leringen van de Essenen en maakt ook gebruik van de aanwezigheid van het Grotere Zelf. Naast het vergeven van anderen, leren we ook  de zelfvergeving.
top

Contact met een gids en/of je Grotere Zelf. Jarenlang heb ik cursussen gegeven in groepsverband om te leren in contact te komen met je gids in de geestelijke wereld. En ook om daar boodschappen van te kunnen ontvangen. Dit is in eerste instantie voor jou privé, maar als je wilt kun je ook leren channelen, dat wil zeggen: boodschappen doorgeven aan anderen. Deze training geef ik niet meer in groepsverband, maar kan nog wel individueel geleerd worden. Datzelfde kan ook met het contact met het Grotere of Hogere Zelf.
top

Channeling-coaching. Dit is beschikbaar voor mensen die al hebben leren channelen, bij mij of iemand anders, of die dit van nature hebben verworven. Mocht je blokkades opmerken,  je gids voelt anders dan voorheen of je wilt een upgrade van je channelingvermogens, dan kun je daarvoor bij mij terecht. Samen met de geestelijke wereld kunnen we nagaan wat er speelt, c.q. nodig is.
N.B. Ik geef zelf geen channelingsessies meer.
top

Schaduwkanten. Er zijn nog tal van andere manieren om met je schaduwkanten te werken en ze te transformeren. Die zullen waar nodig ingezet worden.
top

Trancereizen. Deze techniek kan gebruikt worden als je bepaalde dingen uit wilt zoeken of naar bepaalde gebieden in de geestelijke werelden wilt reizen om informatie te verkrijgen over bv je geestelijke richting. Ik begeleid je reis door een geleide meditatie met de hulp van muziek of van trommel of ratel.
top

Healing met de Ankh van Isis.
De Ankh van Isis is speciaal geschikt om implantaten en parasieten uit je energieveld te verwijderen en om je aura in balans te brengen. Deze heling gaat soms gepaard met handoplegging, als dat wenselijk is.
top

Tarieven.
Een consult kost € 50,00 per uur. Gemiddelde duur van een consult is 1,5 uur.

Afspraak maken. Ik heb het liefst dat je me belt om een afspraak te maken, zodat we ook even met elkaar kunnen praten. Ik geef alleen consulten in de ochtend. Niet in het weekend. Mijn telefoonnummer vind je bij contact.

Afzeggen consult. Wanneer je een afspraak niet na kunt komen, dien je dat minstens 24 uur van te voren telefonisch of per email af te zeggen. Anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.
top