Wat gebeurt er met de kinderen?

De afgelopen weken is er veel commotie geweest over wat er in de V.S. zou gebeuren met migrantenkinderen aan de grens met Mexico. Heel veel mensen zijn daar emotioneel over, in de V.S. zelf, maar ook hier in Europa. Er worden protestdemonstraties gehouden, foto’s verschijnen over kinderen in kooien enzovoorts. Ook in Nederland zitten mensen huilend achter hun computer of smartphone als ze die beelden zien, o.a. op Facebook.

In vorige artikelen heb ik laten zien dat de massamedia – kranten , tv stations en sociale media –  in handen zijn van de Deep State, de Schaduwregering, die onzichtbare ‘macht achter de macht’. Ook wel genoemd de Cabal. En zij brengen nieuws dat voor hen belangrijk is om hun macht te behouden. Inmiddels heb ik geleerd dat wanneer er op zo’n grote schaal menselijke emoties worden opgeroepen via de media, dat er dan iets anders aan de hand is.  Ook nu ga ik me dat afvragen. Het lijkt er namelijk op dat onze opinie omtrent Trump negatief wordt beïnvloed, door in te spelen op onze diepste gevoelens. Want wat er met onschuldige kinderen gedaan wordt, raakt ons allemaal. Speciaal die mensen die een groot, open en liefhebbend hart hebben, worden op deze manier verdriet aangedaan. Is dat verdriet terecht?

Want wat is er nu werkelijk aan de hand?
Er bestaat al decennia een wet in de V.S., door het Congres aangenomen, die stelt dat mensen die illegaal de grens over steken, opgesloten worden in detentiecentra en na ca. 20 dagen weer worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Met illegaal wordt bedoeld diegenen die NIET via de normale grensovergangen (checkpoints) de grens over komen, maar stiekem, op andere wijze. Bij die illegale grensoverschrijders worden meekomende kinderen tijdelijk gescheiden van hun ouders, omdat ze kinderen niet willen opsluiten in gevangenissen. Die worden dan ondergebracht in opvangcentra of bij familieleden in de V.S. Na die 20 dagen worden ze weer herenigd met hun ouders. Mensen die legaal de grens over gaan, doen dat via de checkpoints, waar ze officieel asiel aanvragen. Daar worden de kinderen NIET van de ouders gescheiden en die ouders worden ook niet opgesloten in detentiecentra. Zo is de wetgeving in de V.S.

Nu is er tijdens het Obama-bewind iets veranderd. De wet is dezelfde gebleven, maar Obama heeft die wet niet gehandhaafd. In 2009 ging Obama naar een conferentie in Zuid-Amerika, die tot doel had de betrekkingen tussen de V.S. en Latijns-Amerika te verbeteren. Daar stelde hij voor om de eeuwenoude ideeën over handel en migratie los te laten. Wat hij daarmee beoogde zullen we later zien. Tevens stelde de regering van de V.S. gelden ter beschikking om die landen financieel te ondersteunen. In 2010 bezocht Obama opnieuw landen in Latijns-Amerika, Colombia, Ecuador, Costa Rica en nog zo een paar. Het schijnt dat hij toen die landen opgeroepen heeft om méér migranten naar de V.S. te sturen! In elk geval is het opvallend dat na dit bezoek het aantal illegale migranten dramatisch toenam. In verschillende Zuid-Amerikaanse landen stonden billboards die zeiden”Kom naar de V.S., stuur uw kinderen”. De immigranten werden met treinladingen vol door Mexico vervoerd en afgeleverd aan de grens. De meerderheid van die illegale grensoverschrijders ( 80 %) waren minderjarige kinderen ZONDER begeleiding van volwassenen. 52 % van die kinderen waren 16 jaar of ouder, sommigen waren al in hun 20-er jaren. Het werd dus aangemoedigd om je kinderen naar de V.S. te sturen. Waar vond dan de scheiding tussen ouders en kinderen plaats? Juist, in de landen van herkomst!

De toevloed van deze illegale migranten was zo groot, dat de Amerikanen er geen raad mee wisten. Obama vroeg en kreeg van het Congres een bedrag van 3,7 biljoen dollar om dit probleem aan te pakken. Van dit enorme bedrag ging ‘slechts’109 miljoen naar de grenscontrole. Een ander deel werd door Obama besteed aan de integratie van al deze kinderen. Ze kregen de kans op een opleiding en burgerrechten in de V.S. Ook ging een deel van het geld naar advocaten om rechtszaken te kunnen voeren voor ten gunste van de illegale kinderen, om uitzetting te voorkomen. Obama overtrad daarmee de wetten van het land. Niks geen opsluiting en terugsturen, nee, ze werden als burgers aangenomen. Daarvoor werd het al bestaande DACA-programma een beetje opgerekt, onder het motto “Immigration Reform”.

DACA betekent: Deferred Action for Childhood Arrivals (Uitgestelde actie voor mensen die in hun kindertijd zijn aangekomen). Het is een overheidsprogramma dat zo’n 800.000 immigranten die als kind illegaal naar de VS kwamen beschermt tegen uitzetting. Bovendien stelt DACA hen in staat een opleiding te volgen en een werkvergunning te krijgen. Deze kinderen, eigenlijk jongvolwassenen, worden in de V.S. “dreamers” genoemd.
Dit programma heeft Obama ook toepasbaar gemaakt voor de  grote aantallen onbegeleide minderjarige vreemdelingen die onder zijn bewind de grens over kwamen.

Van een groot deel van die $ 3,7 biljoen is niet bekend waar het gebleven is, het is verdwenen geld! Geld van de Amerikaanse belastingbetaler!
(link: https://x22report.com  nummer 1595 en 1596) (https://www.nu.nl/dvn/4909172/achtergrond-houdt-migrantenprogramma-daca-in-vs-in.html)

Waarom deed Obama dat?
Uit menslievendheid? Dat werd wel zo voorgesteld natuurlijk, maar er blijkt toch een ander plan achter te zitten. Daarvoor moeten we ons eerst realiseren dat Obama onderdeel uitmaakt van de Schaduwregering, de Deep State. Hij is daar geplaatst door de elite van wereldregeerders. Om dit te begrijpen, lees mijn eerdere artikel De Schaduwregering en de Amerikaanse Presidenten.(ook op dit blog) Je ziet dan dat verkiezingen in de V.S. in de meeste gevallen lood om oud ijzer zijn, want het staat van te voren al vast wie er president gaat worden. Obama was iemand met een groot persoonlijk charisma, die velen van de zwarte bevolking aan zijn kant heeft gekregen. Mensen die nu allemaal teleurgesteld zijn, want voor de zwarten heeft Obama eigenlijk niets gedaan. Obama was dus niet de goeie gast die wij dachten. Dat zal voor velen in Nederland een shock zijn.

Hij had een dubbele agenda. In 2010 verloor Obama de mid-term-verkiezingen. Dat zijn verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Dat betekende concreet dat het aantal Democraten in het Huis drastisch afnam ten gunste van de Republikeinen. Hij was daardoor zijn machtsbasis kwijt. Wat te doen? Er moesten stemmers komen die bij de volgende verkiezingen in 2012 op de Democratische Partij zouden stemmen. Hier ontstond het idee van de Immigration Reform. Wat gebeurt er namelijk als je kinderen naar de V.S. laat komen? Dan komen de ouders er vroeg of laat wel achteraan. En die krijgen dan gemakkelijker asiel, omdat ze al verwanten in het land hebben. En die volwassenen – die nog niet zoveel begrijpen van het Amerikaanse stelsel – kunnen gemakkelijk overgehaald worden om voor de Democraten te stemmen. Het zijn immers de Democraten/Obama die hen geholpen hebben? O, wat een slim plan!

Het zou gewerkt kunnen hebben, als er niet ook nog iets anders gebeurde.

Complicaties
Al snel werd duidelijk dat er ook andere mensen via de open grens met Mexico Amerika binnenkwamen: criminele bendes, zoals drugshandelaren (waarvan vele speciaal door de Cabal geronseld werden om hen grote inkomsten te verschaffen), maar ook mensenhandelaren. En dan met name handelaren in kinderen. Het werd zo onderhand moeilijk te zeggen of bij de ‘gezinnen’ de volwassenen wel de échte ouders van de kinderen waren, of mensen die zich zo voordeden. Er kwamen verhalen over vermiste kinderen, vooral meisjes. Waren die in een pedofielencircuit terecht gekomen en als seksslaven ingezet?(link: https://www.vox.com/2018/6/21/17488050/where-are-the-girls-family-separation-trump).
Nu komt ook naar buiten dat sommige kinderen worden gedwongen om drugs het land binnen te smokkelen: https://abcnews.go.com/Politics/immigrant-children-ms-13-smuggle-drugs-sessions/story?id=56146381

Vanaf het begin van zijn presidentschap heeft Trump onderzoek laten doen naar dit soort misdaden. Inmiddels zijn er al duizenden volwassenen opgepakt die zich met georganiseerd kindermisbruik bezig hielden. Het blijkt dat hier sprake is van een wereldwijd netwerk van kindermisbruik (ook jongetjes en zelfs baby ‘s) en dat dit met name door de machthebbers ( de Cabal) gebruikt wordt om zakenlui en ook politici te chanteren. Zie het interview met Ronald Benard in de link hieronder: https://www.youtube.com/watch?v=VzoaxTudJks&feature=youtu.be. Vanaf de 24e minuut komt dit aan de orde. Het is heftig!

Kinderen in kooien?
Er worden momenteel foto’s verspreid op het internet, waarin je kinderen, teenagers, ziet die ik kooien zijn opgesloten (http://www.theeventchronicle.com/study/lets-stop-believing-that-children-in-cages-is-a-left-right-issue-2/ Deze foto’s blijken genomen te zijn in het Obama-tijdperk. In die periode is er echter geen enkel protest te horen geweest tegen deze praktijken, terwijl het wel degelijk bekend was bij de autoriteiten. Of dit tijdens het Trump-bewind ook nog gebeurde, is mij niet duidelijk geworden.

En wat doet Trump nu?
Waar Obama de bestaande wetgeving niet handhaafde, doet Trump dat wél. Vanaf het begin heeft hij gesteld dat hij de illegale immigratie naar zijn land wil stoppen. Er is daar wetgeving voor, dus die past hij toe. Dat is zijn plicht als president.
Omdat er zoveel ophef ontstond over het scheiden van ouders en kinderen, heeft hij een decreet uitgevaardigd om dit te stoppen. Dat decreet had Obama ook uit kunnen vaardigen, maar dat heeft hij niet gedaan. We hebben al gezien dat we dat scheiden wat genuanceerd moeten opvatten, omdat de meeste illegale kinderen ZONDER hun ouders komen. Legale immigranten-gezinnen worden niet gescheiden. Door dit decreet worden kinderen nu samen met de volwassenen in detentiecentra gezet. Tevens wordt een DNA-test afgenomen. Daardoor kan worden vastgesteld of de begeleidende volwassene wel écht de ouder is van het kind. Zo niet, dan is meteen duidelijk dat het hier om een mensenhandelaar gaat. En die kan dan dus berecht worden. Het kind komt vrij, want is onschuldig slachtoffer (= wordt na 20 dagen terug gestuurd naar land van herkomst).

Trump heeft het DACA-programma opgeheven, waarmee de ‘dreamers’ een toekomst moeten krijgen. Dat wilde hij niet, maar onder druk van verschillende Amerikaanse staten heeft hij het moeten doen. (https://www.nu.nl/dvn/4909172/achtergrond-houdt-migrantenprogramma-daca-in-vs-in.html) Maar hij heeft het Congres opdracht gegeven om binnen 6 maanden met een alternatief voor DACA te komen, zodat er iets anders kan komen om de steun aan de ‘dreamers’ voort te zetten.

Misleiding.
Nu we dit allemaal weten, wordt het duidelijk dat we flink misleid zijn. Er zijn ons halve waarheden en hele onwaarheden verteld, die ondersteund werden met bedrieglijke foto’s en/of gemanipuleerde filmpjes. Dat ene huilende meisje, weet je wel? Waarvan gezegd werd dat het van haar moeder gescheiden was? De vader verklaarde later dat moeder en kind niet uit elkaar waren gehaald en nog steeds samen zijn. De New York Times, waarin dit bericht verscheen, heeft met tegenzin excuses aangeboden voor de falsificatie.
En dan die beelden van jongeren die tegen een hekwerk opklimmen. Kinderen in kooien? Het blijkt om een protestdemonstratie te gaan, waarbij de aanwezige pers suggestieve foto’s heeft gemaakt.
Dan waren er nog zeven 9-jarige migrantenkinderen, die per vliegtuig aan zouden komen in Washington, waar een grote menigte vrouwen hen opwachtten. (om hun steun te betuigen). Die kinderen waren er niet.
En dan, o ja, de gouverneur van de Staat New York, Andrew Cuomo, die zich fel tegen Trump keerde en zich laatdunkend uitliet over de uitvoering van het decreet. Die man blijkt zelf een systeem te hebben aangelegd waardoor seksueel misbruik van gehandicapte kinderen nooit kan worden aangegeven of onderzocht. Hij houdt dus de daders buiten schot. (link:https://world.einnews.com/pr_news/452937366/gov-andrew-cuomo-is-covering-up-sex-crimes-against-children?afid=777&utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=breaking+News%3A+world1970-Sunday)

Waarom nu?
Bij elke berichtgeving die beslag legt op onze emoties (verdriet, woede, angst en verwarring) dienen we ons af te vragen: waarom komt de Deep State via de media daar nu mee, op dit moment? Welk ander nieuws proberen ze voor ons te verhullen? Waar worden wij van weg geleid? En dat is er – altijd. Ook nu.

Wat er de laatste weken speelt is de openbaarmaking van het rapport van de Inspector General. Deze heeft onderzoek verricht naar de afluister- en spionagepraktijken die gericht waren op Donald Trump. Tijdens zijn campagne was er sprake van infiltranten in zijn campagneteam, tijdens zijn presidentschap is dat doorgegaan. Het bespioneren van een presidentskandidaat en zittende president door de eigen inlichtingendiensten is in Amerika een misdaad. Het is hoogverraad. Deze praktijken zijn begonnen tijdens het bewind van Obama en mogelijk zelfs door hem geïnitieerd. Dit rapport is in juni gepresenteerd aan het Amerikaanse Congres. Er zijn hoorzittingen gaande, waar grote geheimen worden onthuld, namen worden bekend en verborgen e-mails worden openbaar. Via Q Anon weten wij dat het rapport dat nu naar buiten is gebracht een versie is waarin veel is gesneden; ‘geredacteerd’, zoals ze zeggen. Het originele, onversneden en volledige rapport is in het bezit van president Trump. Hij alleen kan besluiten het openbaar te maken. Daartoe is half juni een petitie van burgers gestart aan het Witte Huis, met verzoek ALLES openbaar te maken. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/unredacted-declassification-department-justice-inspector-general-report-public-viewing)

De informatie die in het IG-rapport staat is nu al, in de versneden vorm, levensgevaarlijk voor de Cabal, Deep State of Schaduwregering. Want dit rapport kan hun complete ondergang betekenen! Het is zó gevaarlijk dat ze alles willen doen om de aandacht ervan af te leiden.
En hier zien we de ware reden waarom de emoties van de massa bespeeld worden.

 Hoe de Deep State werkt.
De elite achter de Deep State, de Cabal, werkt als een vampier. Ze voeren dramatische gebeurtenissen op, die ons emotioneel in de greep houden. Vooral issues rond kinderen en dieren worden ingezet. Dat zijn immers de zwakkeren in de wereld? Daar liggen onze meest gevoelige emoties. Door valse informatie te verspreiden brengen ze ons in tranen, of woede en vooral in verwarring en angst.
Door deze emotionele manipulatie blijven wij in hun macht. Ons zelfstandig oordeelsvermogen wordt aangetast. We lopen hierdoor het risico wég te raken van onze kern, van onze geestelijke onafhankelijkheid. Veel mensen gaan irrationeel handelen. We worden bespeelbaar. En dat is precies wat ze willen. Hun macht is niet uitsluitend materieel, maar zeker ook geestelijk. Daarom is dit ‘spel’ zo gevaarlijk. We worden als het ware een veld van list en bedrog in gezogen, waar we in vast kunnen komen te zitten. En dan zijn we hun slaven.

Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet gek laten maken en zelf naar andere informatie gaan zoeken. Die andere informatie wordt door de Cabal genoemd “samenzweringstheorieën”. Maar in feite zijn zij het zélf die tegen ons, de burgers, samenzweren. Om ons monddood te maken. Laat het niet gebeuren!

 

1 Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *