Het Huis van Isis

Het Huis van Isis, een liefdesgeschiedenis

ISBN: 978-94-917-2819-8
Uitgeverij Trophonios, september 2016
Prijs: € 20,50

Bestellen.
Bestellen kan via het bestelformulier op deze site.

De voorzijde is naar een schilderij van de Engelse kunstenares Patricia Papps, www.patriciapapps.co.uk Het ontwerp is van Marieke Thomassen – ontwerpbureau Kukel & Kuipers te Nijmegen. Alles onder supervisie van Uitgeverij Trophonios.

het huis van isis

Flaptekst:

In deze spirituele autobiografie vertelt Lauri Fransen openhartig het verhaal van haar mystieke relatie met de godin Isis. In 1993 komt zij in aanraking met dit grote energieveld van liefde en vrouwelijkheid en wordt zij een mediamiek kanaal voor de Godin. Na tien intensieve jaren, waarin zij prachtige dingen ervaart en veel workshops geeft, vindt er een kentering plaats. Er komen geen boodschappen meer van Isis en Lauri gaat door een diep persoonlijk proces. Lang blijft zij in het ongewisse over de betekenis van de voorgaande periode. Totdat ze opnieuw in contact komt met de Godin die haar lief is, maar nu op een diepere laag. Uiteindelijk leert ze Isis kennen als haar ware, innerlijke Geliefde. Er worden haar geheimen ontsluierd uit het begin van de geschiedenis van de mensheid. Haar weg blijkt een oeroud vrouwelijk pad te zijn, dat nu weer beschikbaar is voor iedereen.
“Het Huis van Isis, een liefdesgeschiedenis” is een boek vol met diepgaande openbaringen en universele inzichten.

Recensie van de Uitgever:

Voor wie de roep van de Godin hoort.
Dit is geen boek om te bespreken of toe te lichten. Dit is een boek om te ervaren.
Lauri Fransen beschrijft in ‘Het Huis van Isis’ haar pad van belichaming van het goddelijk vrouwelijke. Ze laat zien hoe het contact daarmee, dat eeuwenlang zo hevig onderdrukt werd, hersteld kan worden en zo het fundament legt voor een nieuwe zijnswijze.

Het boek is autobiografisch, diep spiritueel, boordevol zelfspot, zelftwijfel en zelfonderzoek. Wat ik er zo prachtig aan vind is dat Lauri kennis uit de Oudheid tot leven wekt in de hedendaagse context. En dat met maar één instrument: haar eigen lichaam, met haar baarmoeder als scheppend epicentrum.

Het is een instrument dat iedere vrouw ter beschikking staat. En mannen dan? Vallen zij buiten deze godinnenboot? Ik denk van niet. Ik denk dat ook zij voeling kunnen hebben met het goddelijk vrouwelijke. Daarin zullen zij wel meer volgend, ontvangend en dienend zijn dan leidend, zeg maar als buitencirkel rondom de binnencirkel.

Voor beide seksen geldt dat ze de verworvenheden van dit alchemistische, spirituele pad zullen benutten voor het herscheppen van hun alledaagse realiteit. Het Huis van Isis legt zo de basis voor een nieuwe ordening. Het is daarmee niet alleen een spiritueel, maar ook een revolutionair boek.

Ik heb het boek enkele maanden geleden van kaft tot kaft gelezen om te beoordelen of het voldoende inhoudelijk gewicht heeft om onder ons Trophonios logo te mogen verschijnen. Al snel tijdens die kennismaking besefte ik dat het omgekeerde het geval is: het is een enorme eer dat dit boek ons heeft uitgekozen als uitgever.

Ik zal Het Huis van Isis nog vaak lezen, dat is iets dat zeker is. Want voor mij markeert dit prachtige werk een overgang: er is de wereld voordat het uitkwam en de wereld van daarna.

Fred Teunissen, 01-09-2016.
http://www.transitieweb.nl/spiritualiteit/voor-wie-de-roep-van-de-godin-hoort/

Reacties van lezers:

Dit boek gaat over het ervaren en leven van het Goddelijk Vrouwelijke in de persoon van de godin Isis. Lauri vertelt openhartig van haar verbinding met Isis, haar geliefde. Mooi vind ik dat ze haar vele intense ervaringen blijft betwijfelen en die toetst aan mensen die eenzelfde pad gaan en aan de wetenschap. Dat maakt het een geaard boek waarmee ik in ieder geval zèlf die verbinding met het Goddelijk Vrouwelijke durf aan te gaan!

Nettie Boogaard, Spijkenisse.

* * *

Ik ben zo’n heerlijk boek aan het lezen: ‘Het Huis van Isis, een liefdesgeschiedenis’, door Lauri Fransen.
Zoveel herkenning in de manier waarop ze totaal verliefd is op het Goddelijke, wat ze eerst als buiten zich herkent en dan steeds meer van binnen. Dezelfde beweging die ik gemaakt heb in mijn beleving van God. Alleen gaat zij uit van het Vrouwelijk beginsel van de Schepping en heb ik dat in veel mindere mate gedaan.
Toch komt het helemaal bij elkaar en ervaar ik haar weg niet wezenlijk anders als die van mij. God/ Godin is het verzengende Scheppings- en Liefdesvuur dat je steeds meer brengt tot het besef dat we het Zelf zijn!
Agnes Holvast, auteur van “Leven met de Beminde”.

∗∗∗

Ik heb het boek deze week uitgelezen. Indrukwekkend! Niet alleen Lauri’s verhaal. Maar jee, wat het ook met me doet. Oude herinneringen lijken boven te komen en diepe inzichten. Zaken waarvan ik deze zomer dacht: hé, dat klopt niet, komen tot mijn verwondering in dit boek aan de orde en worden verduidelijkt.

Ik vóel dat het zaak is dat vrouwen en mannen gaan begrijpen en ervaren wat het Goddelijk Vrouwelijke is.
Daartoe nodigt Lauri Fransen ons uit, in de Cirkel van Isis.
IngerMarlies Leeuwenburgh, Waalwijk.

∗∗∗

Je beide boeken hebben grote indruk op me gemaakt. Ik wil je er graag mee complimenteren. De stelligheid waarmee je met name het laatste boek schrijft heeft zijn diepe reden. Je hebt het immers ervaren.
Het getuigt van grote moed om het Huis van Isis te schrijven. Niet alleen omdat je je zo bloot geeft, maar ook omdat je je relatie met Isis zo open beschrijft.
Je stelt Isis boven God en hebt er dan ook nog zo’n intense liefdesrelatie mee. Je eerlijkheid spat er van af. En wat me ontroert is dat het je overkomt, en dat het tevens de kern van het geloof is. Ik heb nog niet eerder zo concreet over dergelijke ervaringen gelezen.

Het eerste boek heb je nodig als voorbereiding op het tweede. Het eerste boek frappeert mij vooral door het gedegen en uitgebreide bronnenonderzoek. Het sterkt mij boven- dien in de overtuiging, dat sommige priesters al dan niet in overleg met de volksleiders de mensen overtuigingen inprenten die zorgen dat zij en koningen, keizers en pausen hun macht over hen kunnen blijven uitoefenen. Het is opvallend hoeveel negatieve overtuigingen nog steeds de wereld beheersen, hoewel gelukkig het tij lijkt te keren ten gunste van de meer positieve overtuigingen.

Beide boeken heb je niet toevallig in dit tijdsgewricht geschreven. De tijd was er rijp voor en jouw boeken zijn hard nodig als een zachte maar sterke kracht in een strijd op leven of dood die nu globaal wordt voorbereid of gevoerd.
Paul Aukes.

∗∗∗

Inhoudsopgave.
Woord vooraf.
Proloog.
Deel I (1991-1998)
1. Priesteres.
2. De Tempelscène.
3. Het Huis van Sirius.
Grootmoeder.
4. De Terugkeer van Isis.
5. De Cirkel van Isis.
6. De Opdracht.
7. “Kumari is je naam”.
8. Creste Isis.
9. De Mantel.
10.Isis-Kumari.
11.Maria Magdalena.
12.Indalingen.
Deel II (1998-2013).
13. Afbraak en Inkeer.
14. De Tussentijd.
15. Sjamaan.
16. Wat is vrouwelijkheid?
17. De Omslag.
18. Wakker worden.
19. Bewustzijn.
Deel III (2013 – heden).
20. Het Kristal.
21. Kosmische Stroom.
22. De Geliefde.
Het lied dat ik wil zingen.
23. Worstelingen, vragen en (sommige) antwoorden.
24. Nieuwe Onthullingen.
25. Parthenos.
26. Het Vrouwelijk Universum.
Zwanger.
27. De Leeuwin.
28. Zonen van de Moeder.
29. De Weg van de Godin.
30. Een Roos van Liefde.
Geraadpleegde literatuur.