WAT IS ER MIS MET DE EU?

Het lijkt mosterd na de maaltijd om nu nog iets over de EU te schrijven. Immers, de verkiezingen voor het Europarlement zijn achter de rug. Maar ik merk dat het me blijft bezig houden. Alleen, ik vind het zo’n vervelend onderwerp; er zitten zoveel nare kanten aan! Eerlijk gezegd steek ik liever m’n kop in het zand, zodat ik er niet aan hoef te denken. Liever geef ik mooie boodschappen van Isis door aan mijn Facebook-vrienden – zoals vorige week.

Maar daar zei Isis iets dat mij triggert. “De bestaande structuren worden meer en meer transparant en worden doorzien (…) Daarom is het oude patroon van onderdanig zijn aan gezag van buitenaf nu niet meer passend en dient de krachtige implant van onderhorigheid verbroken te worden.”

 Ik merk aan mijzelf hoe dat werkt! Die implant, oftewel conditionering zegt : “Laat maar zitten, je kunt er toch niets tegen doen”. Kijk, en dat is nu juist wat de machthebbers op de aarde willen dat wij denken. Ze willen dat wij ons machteloos voelen, zodat we niet meer protesteren. En als we wel protesteren, dan laten ze ons zien dat ook dat niet helpt.

Zo heeft het Nederlandse volk in 1992 massaal ‘nee’ gezegd tegen de Europese Grondwet, die ons werd gepresenteerd als het Verdrag van Maastricht. En wat is daarmee gebeurd? Niets! Ja, toch wel, het hele verdrag werd in een nieuw jasje verpakt, waarbij 95 % van de oorspronkelijke tekst in tact bleef en werd toen het Verdrag van Lissabon genoemd.

Zelfde Grondwet, ander kaftje. En daar konden we toen geen referendum meer over houden, is dus doorgedrukt. Tegen onze wil en tegen de wil van ook het Franse en Ierse volk. Niks democratie. Zo wordt er dus omgegaan met onze mening, onze protesten. Ze willen ons doen geloven dat we geen schijn van kans hebben.

Wat is er nu gebeurd bij de Europese verkiezingen? In veel landen zijn er nogal wat stemmen uitgebracht op partijen die tegen de EU zijn. Zo niet in Nederland! Veel Nederlanders hebben gestemd op Frans Timmermans. Een man die volkomen vereenzelvigd is met de Brusselse autocratie.

Anderen hebben gestemd op het Forum voor Democratie, die gezegd hebben dat ze uit de EU willen, maar dan wel na een referendum. Dat is op zich een goede zaak, ware het niet dat het referendum kort geleden is afgeschaft (met hulp van D’66) en het is niet te verwachten dat de huidige regering dit weer zal invoeren. Het wachten is op een heel andere, meer democratische beweging in Nederland.

Het lijkt erop dat veel Nederlanders zijn bezweken voor de indoctrinatie vanuit de machthebbers in Brussel. Ons onderdanigheidsimplantaat werkt nog uitstekend. Hebben de meeste Nederlanders dan niets in de gaten? Het kriebelt in mij om dan toch maar op te schrijven wat ik ervan weet.

Maar wees gewaarschuwd, beste lezer. Het is geen leuk verhaal. Je kunt dus hier nog besluiten om niet verder te lezen. En: geloof vooral niet bij voorbaat alles wat ik zeg! Tenzij het resoneert met je eigen innerlijk. En doe zelf ook onderzoek!

Ik heb zoveel mogelijk betrouwbare bronnen aangegeven. Maar neem het mij niet kwalijk lezer, als ik sommige dingen niet heb kunnen achterhalen. Ik heb zoveel kennis en informatie in mijn hoofd, dat ik soms niet meer weet waar ik het precies gelezen heb. Het is aan de lezer om zelf verder te onderzoeken!

Ontstaan.
Laten we beginnen bij het begin. Hoe is de Europese Unie ontstaan? Een begin van internationale economische samenwerking lag in de oprichting van de Benelux, waarvoor tijdens de Tweede Wereldoorlog al stappen werden gezet. Zo ondertekenden de drie regeringen in ballingschap op 21 oktober 1943 een verdrag tot samenwerking en een 2e verdrag op 5 september 1944. De officiële oprichting van dit handelsverdrag tussen België, Nederland en Luxemburg vond plaats op 3 februari 1958. Al eerder, op 18 april 1951 vond in Parijs de oprichting plaats van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, later gevolgd door de EEG, de Europese Economische Gemeenschap in 1957. In december 1991 vond in Maastricht een Europees topoverleg plaats, waarbij besloten werd de EEG om te zetten in de Europese Unie, één muntsoort, de euro, in te voeren, meer bevoegdheden over te dragen aan het Europese Parlement en tot een gedeeltelijke overdracht van de nationale soevereiniteit aan Europese instellingen. Dat leidde in 1992 tot het Verdrag van Maastricht. (bron: https://historiek.net )

We moeten ons goed realiseren dat het hier gaat om economische samenwerking, die met politieke middelen moet worden vormgegeven en bevorderd. Met als doel voor de grote corporaties om een greep te krijgen op de vrijhandelsmarkt. Het gaat om de belangen van olie-, chemie-en farmaceutische kartels. Zoals bijvoorbeeld IG Farben, Bayer, BASF, Hoechst en anderen. Achter deze kartels zitten machtige bankiersfamilies, zoals de Rockefellers, de Rothshields en de Warburgs. Deze families bezitten, samen met nog enkele anderen, de Federal Reserve Bank in Amerika en de meeste wereldbanken. Zie mijn eerdere artikel: http://www.indecirkelvanisis.nl/trump-en-democratie-amerika/ Deze families vormen samen de elite van de wereld, ook wel genoemd de Cabal.

Follow the money.
Dit was ook al zo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Wicherink schrijft in zijn boek: “Wat heeft 2012 ons gebracht?”, dat de Tweede Wereldoorlog nooit zou hebben plaatsgevonden zonder de inmenging van IG Farben. Handelspartner van deze chemie-en farmaciereus was David Rockefellers US Standard Oil. Het spoor van de financiers van deze oorlog leidt dan ook naar de V.S. van Amerika, o.a. naar Prescott Bush, de vader van G.W. Bush, ( de 41e president van Amerika) en diens zoon George Bush (de 43e president van Amerika.) Prescott Bush heeft in het geheim de Nazi’s gefinancierd. Hij was namelijk lid van de Raad van Bestuur van de Union Banking Corporation, die via via samenwerkte met IG Farben en die opkomst van het Nazisme in Duitsland financierden. Dat geld liep via de Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart. (bron: Jan Wicherink)

Dan is er ook nog het verhaal dat Boeing in het geheim vliegtuigen verkocht aan Nazi-Duitsland. Ze werden naar een ander deel van de wereld gevlogen (als ik me goed herinner naar Noord-Afrika) en overgeschilderd in de Nazi-kleuren (inclusief Hakenkruis). Vervolgens werden ze naar Duitsland gevlogen, waar ze werden ingezet als bommenwerpers.(Ik weet niet meer precies waar ik het gelezen heb, waarschijnlijk bij David Wilcock). Het komt er op neer dat de Amerikanen flink verdiend hebben aan de Tweede Wereldoorlog, voordat ze begonnen ons te ‘bevrijden’. En daarna hebben ze ook weer goed verdiend aan de wederopbouw van Europa (het Marshall Plan).

Hitler’s droom was om één groot Europa te vormen, met Duitsland aan het hoofd, het Derde Rijk. Dat deed hij door middel van een veroveringsoorlog. Toen dat niet bleek te lukken, zijn na deze oorlog de grote corporaties, waaronder bovengenoemden, op een andere manier aan dat plan gaan werken.

Hallstein.
Eén van de belangrijkste vormgevers van de Europese Unie was Walter Hallstein. Tijdens de oorlog was hij officier in het Duitse leger en werd in Frankrijk gevangen genomen door de geallieerden. Hij zat enige tijd in een gevangenkamp in Missouri, waar hij door de Amerikaanse inlichtingendienst werd ondervraagd. Hij ontkende elke betrokkenheid bij Nazistische organisaties in zijn vaderland. Welnu, hij loog. Hij was een fanatiek Nazi.

In 1933 werd hij lid van de Associatie van Nationaal Socialistische Duitse Rechters, die later werd omgebouwd in de beruchte Nazi Organisatie van Wetsbeschermers. Lidmaatschap van deze club was strikt beperkt tot degenen die een compromisloze steun en actieve deelname lieten zien aan het implementeren van de Nazi-ideologie. Hallstein was zo iemand.

In mei 1938 bemiddelde Hallstein in een overleg tussen Hitler en Mussolini in Italië. Zij bespraken een toekomstig Europa onder hun controle. Er werd een bilaterale commissie gevormd, met als doel een legale basis te scheppen voor een Europees dictatorschap. Eén van de juridische experts was Walter Hallstein. In 1939 geeft hij een speech waarin hij de legale structuur van het nieuwe Europa uitlegt onder het Nazi/IG Farben- bewind.

Het zou dan ook niemand moeten verbazen dat deze zelfde Prof. Hallstein na de oorlog  kwam opdraven om de Europese Unie mee vorm te geven. In een boek dat hij in 1972 publiceerde : “Europe in the Making”, liet hij zien dat zijn visioen voor een Europees dictatorschap niet veranderd was. Meer info hierover is te vinden in “De Nazi-achtergronden van de EU te Brussel” door diverse auteurs van de Dr. Rath Foundation.( e-book: https://www.dr-rath-foundation.org/2016/06/the-hidden-nazi-background-of-walter-hallstein-founding-president-of-the-brussels-eu-commission/)

In 1950 werd Hallstein adviseur van de Duitse bondskanselier Conrad Adenauer. In die functie werd hij de belangrijkste architect van de Europese Unie. Hij koos een team van juridische deskundigen die hij nog kende uit de Nazi-hoogtij jaren. Eén van hen was Carl Friedrich Ophuels. Deze was in de oorlog lid van de NSDAP en was rechtbank-deskundige in Frankfurt – de basis van IG Farben – met betrekking tot chemische en-farmaceutische patenten, waarmee IG Farben winst maakte. Ophuels werd later een van de belangrijkste grondleggers van de EU. Walter Hallstein werd de eerste president van de EEG. Hij riep zichzelf uit tot ‘minister-president’ van Europa. ( bron: Jan Wicherink)

De Bilderberg Groep.
Er is nóg een club die grote invloed heeft op het machtsimperium dat de Europese Unie heet. In feite heeft deze club invloed op alle wereldregeringen. Eén van de oprichters van deze groep was Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, de prins-gemaal van koningin Juliana. Hij was voorzitter van de Bilderberg-conferenties vanaf zijn oprichting in 1954 tot aan 1976.

Prins Bernhard was allerminst van onbesproken gedrag. In de oorlog was hij lid van de SA, een onderafdeling van de beruchte SS. Voor zijn huwelijk met Juliana heeft hij nog een correspondentie onderhouden met Adolf Hitler, die ooit gezegd zou hebben dat hij zich over Nederland geen zorgen maakte, omdat hij daar een stroman had.(bron: www.dedokwerker.nl)

Tot de Bilderbergers behoren de machtigsten der aarde: bankiers, mediamagnaten, politici, staatshoofden e.d. Na Prins Bernhard heeft koningin Beatrix altijd zitting gehad in de jaarlijkse Bilderberg-conferenties en nu zien we koning Willem-Alexander daar. Overige betrokken zijn o.a. George W. Bush, Henri Kissinger, David Rockefeller,.

Ook uit Nederland hebben verschillende bekende personen deze conferenties bezocht: Jan Peter Balkenende, Neelie Smit Kroes, Mark Rutte, Alexander Pechtold ( D’66), Maxime Verhagen, Klaas Knot(DNB), Ben van Beurden ( CEO van Shell), Sigrid Kaag (minister van buitenlandse handel), Sharon Dijkstra,(PvdA) Kathelijne Buitenweg ( GroenLinks), Ruud Lubbers, Henk Kamp. Uri Rosental en Ivo Opstelten onder andere. Victor Halberstadt, hoogleraar economie te Leiden, is al sinds 1975 lid van de Raad van Bestuur van deze club.

De conferentie presenteert altijd wel een agenda en een lijst van participanten,( bron: www.bilderbergmeetings.org ) maar wat er uit de besprekingen komt, wordt nooit meegedeeld. Alles gaat achter gesloten deuren, men moet een eed zweren om niets naar buiten te brengen.

Deze Bilderberg-club ondersteunt en implementeert de principes van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), die voorstaat een ‘supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite in samenwerking met de belangrijkste bankiers’( bron: Jan Wicherink, pag. 82) Kortom, een wereldregering, waar de EU een begin van is. Om dit te bereiken houdt de Bilderberg groep politici en staatshoofden in hun greep. Zo werd de Belgische politicus Herman van Rompuy eerst door de Bilderberg-groep ontvangen, waarna hij benoemd werd tot voorzitter van de Europese Commissie, in 2012.

We zien dan ook het democratisch gehalte van de EU steeds verder afnemen. Officieel controleert het Europarlement de Europese Commissie, maar in de praktijk heeft het Parlement geen macht. Wetsvoorstellen kunnen gewoon door de Commissie terzijde worden geschoven. De ca. 54.000 ambtenaren, die niet gekozen, maar benoemd zijn, maken wetten en regels waar nationale overheden niets meer aan kunnen doen.

Het meest recente is het voorstel voor een Europees leger. Dat is zeer verontrustend. Want hoewel het aanvankelijk naast de nationale legers zal opereren, komt het er ongetwijfeld in de toekomst op neer dat het nationale troepen gaat vervangen. En wat krijgen we dan? Een leger dat geen band meer heeft met de burgers van het land waarin zij opereren, omdat zij immers overal inzetbaar zullen zijn, ongeacht of de nationale overheid dat wil. Hierdoor zullen de nationale staten geen enkele zeggenschap meer hebben over o.a. het verdedigen van hun grenzen. Want die grenzen mogen immers eigenlijk niet meer bestaan? Dat brengt ons op het volgende onderwerp:

Migranten.
Want er is nóg een plan achter het plan. Geschapen vanuit de vraag vanuit de elite: hoe krijg je een bevolking die zó tam is, dat ze nergens meer tegen protesteren, maar gewoon als slaven doen wat ze gezegd wordt? Want nicotine, alcohol en andere drugs zijn niet meer voldoende (weet je nog: “een tevreden roker is geen onruststoker”?)

Het antwoord is: door ze hun identiteit af te nemen!  En dat wordt gedaan door honderdduizenden mensen vanuit andere delen van de wereld hier naar toe te brengen. Met dat oogmerk is de hele vluchtelingen-crisis van de afgelopen jaren gecreëerd. Het gaat hier om rasvermenging, doordat mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika  naar Europa komen. Want, zeggen zij – de elite – de identiteit van de Europese volkeren en hun cultuur moet worden vernietigd! Door de instroom van al die andere mensen zal het blanke ras in enkele generaties verdwijnen en plaatsmaken voor een gekleurd ras; er zal een mengelmoes ontstaan van mensen die geen eigen cultuur meer hebben, geen binding met de grond waarop ze leven en als gevolg daarvan geen eigen identiteit.

Om dit te rechtvaardigen wordt vaak gesproken over ‘vervangingsmigratie’. Zo van:  “De bevolking van Europa vergrijst, het geboortecijfer daalt, straks hebben we niet genoeg werkers meer. Dus moeten we mensen uit andere delen van de wereld importeren.” Dat er nog zoveel werklozen zijn onder onze eigen bevolking, wordt niet meegenomen. Als je werkelijk wilt dat er in bepaalde beroepen meer arbeidskrachten komen, zou je – naast vluchtelingen – selectief mensen kunnen aannemen met specifieke kwaliteiten die we hier nodig hebben.

Dit plan is niet nieuw. Het is al in 1923 geïntroduceerd door graaf Coudenhove-Kalergi en wordt daarom genoemd het Kalergi Plan.(bronnen: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/articles/kalergi.pdf en https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/ ) Het is recent nieuw leven ingeblazen door George Soros. Soros is een multimiljonair van Hongaars-Amerikaanse afkomst en eigenaar van de door hem opgerichte Open Society Foundation. Hij geeft zijn enorme kapitaal aan zogeheten – door hem zelf gekozen – ‘goede doelen’.

Daaronder moeten we verstaan: het financieren van radicaal-islamitische organisaties, het steunen van de presidentscampagne van Hillary Clinton in 2016, niet alleen financieel, maar ook door het geven van gedetailleerde instructies (bron: https://freedomoutpost.com/shadow-government-wikileaks-exposes-george-soros-controlling-clinton/).
Maar ook het sponsoren van de Panama Papers in een poging Poetin aan te vallen  (wikileaks) én het propageren van massa-immigratie. Hij heeft een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker om te praten over de herverdeling van migranten over de landen van de Europese Unie. En hij praat er tegenwoordig over dat Europa er 1 miljoen vluchtelingen  per jaar bij moet opnemen.

Van de 751 leden van het Europese parlement staan er 226 onder invloed van Soros of zijn verbonden met zijn organisatie. Een onlangs gepubliceerde lijst geeft hier inzage over.  (bron: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf)

Er is weinig bekend bij het grote publiek over de achtergronden van deze massa-migratie. De meeste lidstaten van de EU werken mee aan het toelaten van immigranten. Viktor Orban van Hongarije is een uitzondering. Hij laat een kritisch geluid horen over deze kwestie, wat hem in de EU niet in dank wordt afgenomen. (bron: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/07/viktor-orban-de-eu-implementeert-het-immigratieplan-van-george-soros/)

Laat ik hier even duidelijk zijn. Het is voor mij vanzelfsprekend dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden en mensen die elders vervolgd worden hier goed kunnen worden ontvangen tot ze weer veilig naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. Of, als dat niet kan, hier kunnen blijven. Ook vind ik dat kinderen die hier al jaren ingeburgerd zijn, een verblijfsstatus moeten krijgen. Verder heb ik helemaal niets tegen mensen van een ander ras, huidskleur of geloof. Dat verrijkt onze samenleving. Migratie is een natuurlijk verschijnsel en is van alle tijden.

Bij vluchtelingen gaat het meestal om gezinnen met vrouwen en kinderen. Maar wat we de laatste jaren zien is een toevloed van jonge mannen in de leeftijd van 18-30 jaar. In verhouding betrekkelijk weinig vrouwen en kinderen. Ik heb foto’s gezien van deze mannen op boten die allemaal een smartphone in hun hand hebben. Waar betalen ze dat van als ze zo arm zijn? Vanuit Noord-Afrika (Libië) komen mannen die hoge bedragen moeten betalen voor hun overtocht over de Middellandse Zee. Hoe doen ze dat? In feite hebben we hier niet te maken met een natuurlijk verschijnsel, maar met een georkestreerde, geplande massa-migratie. En wij worden verplicht om die mensen onderdak te geven.

Nicolas Sarkozy, voormalig president van Frankrijk, zei het als volgt: “Wat is het doel? Het doel is rassenvermenging! En als de mensen niet bereid zijn om dit uit eigen vrije wil te doen, dan zullen wij ze dwingen middels regeringsmaatregelen. De uitdaging van rassenvermenging van de verschillende naties is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keus, het is een plicht. het is verplicht.”( bron: https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het -genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/)

We dienen ons een paar dingen af te vragen:
1. Hoe komt het dat het in Afrika economisch zo slecht gaat?  Is dat soms een gevolg van de invloed van de westerse wereld, waardoor in die landen geen sterke eigen economie kan worden opgebouwd?
2. Hoe zijn de oorlogen in het Midden-Oosten ontstaan?

Neem bijvoorbeeld de oorlog in Syrië. Was Assad werkelijk zo’n slechte man dat hij zijn eigen bevolking liet vergiftigen met gas? Er zijn filmpjes opgedoken waar kinderen werden gevraagd te acteren alsof ze getroffen waren, op aanwijzingen van de filmcrew! Het is onderhand bij steeds meer mensen bekend dat het de regeringen van G.W. Bush en Obama waren die organisaties als Al Qaida en Islamitische Staat in het zadel geholpen hebben met trainingen en financiële steun (en wapenleveranties) Ook de Nederlandse regering heeft bijgedragen door kleding en legervoertuigen te sturen! Wie een beetje doorgraaft in deze materie komt er achter dat ook deze oorlogen geënsceneerd zijn!

Waarom in ’s hemels naam? Wel, ik kan tenminste 3 redenen bedenken. Punt 1: de wapenindustrie moet blijven verdienen. Punt 2: er ligt een godinnenkrachtveld midden in Syrië, dat moest worden ontkracht. En punt 3: de vluchtelingen konden mooi naar Europa om het migratieprogramma te actualiseren. Misschien zijn er nog wel meer excuses.

Er zijn tegengeluiden. Tot nu toe waren het vooral de regeringen van  Italië, Hongarije en Polen die verzet lieten horen tegen het immigratieplan, dat door Bondskanselier Merkel zo ruimhartig wordt ondersteund. Merkel is dan ook een marionet van de Cabal, net als Macron in Frankrijk en May in Engeland.

Amerika.
In de V.S. gebeurt ongeveer hetzelfde. Hier wordt de zuidgrens bestormd door honderdduizenden ‘vluchtelingen’, die allemaal de V.S. in willen. Dat aantal begon al sterk toe te nemen tijdens het bewind van Obama. Die liet zelfs in Zuid-Amerikaanse landen billboards plaatsen waarmee mensen werden opgeroepen om toch vooral naar de V.S. te komen. In 2018 heb ik daarover het volgende geschreven: http://www.indecirkelvanisis.nl/gebeurt-er-kinderen/

Ook hier is Soros aan het werk. Zijn organisatie regelt al die karavanen, waarbij mensen zelfs worden betaald om naar de V.S. op te trekken en daar eventueel illegaal de grens over te steken. Het is niet voor niets dat president Trump het van het begin af aan gehad heeft over het bouwen van een muur aan de grens met Mexico. Terecht stelt hij dat wat daar gebeurt een bedreiging is voor het Amerikaanse volk.

Want niet alleen komen er duizenden asielzoekers aan die grens, het is ook een toegangspoort voor drugs-en mensenhandel (met name vrouwen en kinderen). Tevens zitten er tussen die mensen – ook hier voornamelijk jonge mannen – echte criminelen en zelfs jihadstrijders uit het Midden-Oosten!

Keerpunt?
De Europese verkiezingen van afgelopen week hebben laten zien dat steeds meer burgers van de EU dit beleid niet meer pikken. Die mensen zijn de overheersing door Brussel zat. In Engeland is het Nigel Farage die met zijn Brexit Party de meeste stemmen heeft behaald. Hij is al jaren een doorn in het vlees van de machthebbers in Brussel. Kijk voor de aardigheid eens naar het filmpje bij dit artikel voor een confrontatie tussen Farage en ‘onze’ Frans Timmermans: https://www.ninefornews.nl/doodsbange-timmermans-botst-farage/

Het lijkt er op dat het keerpunt is bereikt. Er gaan dingen veranderen. Sommigen voorspellen dat de EU uit elkaar zal vallen. De euro zal verdwijnen en de nationale muntsoorten zullen weer in ere worden hersteld. Een nieuwe samenwerking is mogelijk, maar vrijwillig, zonder dwang. We kunnen ons er maar beter op voorbereiden.

2 Comments

  1. Bedankt voor dit schrijven, verhelderend. Ik heb net je boek uit Het Huis van Isis. Bijzonder mooi ☆. Hartelijke groet,

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *