Wie

Lauri Fransen

Mijn voorouders.
In dit leven ben ik ter wereld gekomen in 1946. Mijn moeder was Martha Lettinck, de jongste uit een gezin van 5. Zij was een hele goeie kostuumnaaister van haar vak en heeft lange tijd al onze kleren genaaid. Ze was ook erg intelligent, maar mocht van haar vader niet naar de MULO, want “dat heb je als huisvrouw niet nodig”. Desondanks heeft ze verschillende leidinggevende functies bekleed in haar leven.
Haar moeder was Trijntje Vonk. Zij en haar 5 zusters en 3 broers kwamen uit Noord-Friesland, uit Paesens an Moddergat, gelegen langs de Waddenzee. Het waren wierstekers en vissers. In 1884 was er een grote storm en daarbij zijn bijna alle mannelijke bewoners van die plaatsen omgekomen, omdat hun schepen vergingen. Er staat nog een monument op de dijk bij Moddergat, met de naam van het schip van haar vader “De Vier Gebroeders”.

Mijn grootmoeder en haar zusters en broers zijn naar het westen verhuisd. ( Amsterdam)
Ik ben dus voor een kwart Friezin.

De vader van mijn moeder was Hendrik Lettinck. Hij was de directeur van de eerste Amsterdamse Ambachtsschool, in de Jordaan. Zelf kwam hij uit een arm gezin en toen zijn vader stierf, was de jonge Hendrik de kostwinner. In de avonduren heeft hij gestudeerd voor leraar. Hij wilde de jongens uit de armere klasse de mogelijkheid bieden om een vak te leren.

Mijn vader heette Arie Fransen. Hij was de op een na oudste in zijn gezin van herkomst. De oudste was zijn jong gestorven zus, Johanna, Louwerina. Naar haar ben ik genoemd. Mijn vader was een wetenschapper, maar ook een avonturier. Hij is gestorven toen ik 18 jaar was.

Zijn moeder heette Petronella de Jong. Zij was joods. Daar is in onze familie nooit over gesproken, maar het heeft wel degelijk impact gehad, heb ik gemerkt. Ook naar haar ben ik vernoemd. Ik ben dus ook voor een kwart joods.

Mijn grootvader van vaders kant was Lambertus Fransen. Hij had een koffiebranderij en theehandel, eerst in Rotterdam, daarna in Zwolle. Ook is hij in Zwolle nog enige tijd wethouder geweest in het gemeentebestuur.

Ik ben, net als mijn broer Henk, geboren in Zwolle, in het familiehuis aan de Van Nagelstraat ( het huisnummer ben ik vergeten). Dat is dus mijn geboortegrond. Mijn volledige voornamen zijn Petronella Johanna Louwerina.

De laatste jaren ben ik tot het besef gekomen dat je voorouders wel degelijk een grote invloed hebben op je leven van nu. Daarom is het belangrijk het karma op te schonen en in vrede met hen te zijn. Door mijn eerste en tweede lijn voorouders hier te benoemen, bewijs ik hen de eer die hen toekomt.

Religie.
Wij waren thuis gereformeerd. Ik ben dan ook gedoopt, toen ik een baby was. Lang heeft mij nog die zin dwarsgezeten, die ze uitspreken tijdens de doopplechtigheid: “In zonde ontvangen en geboren, geneigd tot alle kwaad en niet geneigd tot enig goed”.   Van deze vloek heb ik me moeten bevrijden! Ik geloof namelijk dat de mens in wezen goed is. Weliswaar bestaat er kwaad in deze wereld, maar dat is niet de ingeboren aard van de mens.
Ook het  idee van een vader-god, die hoog in de hemel op een troon zit en straft en beloont (net als Sinterklaas!); daar kon ik me niet bij thuis voelen. Dat alles heeft mijn ontwikkeling behoorlijk beïnvloed. Ik had al jong sterke twijfels over de kerk en over het hele geloof. Op mijn 17e jaar las ik over reïncarnatie. Dat was nieuw voor mij, want komt in het christendom niet ter sprake. Maar ik ‘wist’ meteen dat het klopt!

Van mijn 8e tot mijn 21 e jaar hebben wij in Friesland (Drachten)  gewoond. Daar ben ik ook naar de christelijke Kweekschool voor Onderwijzers gegaan. (Tegenwoordig heet dat Pedagogische Academie). Ik kreeg op die school gedegen bijbel-onderwijs en kerkgeschiedenis. Toen ik van die opleiding afkwam kon ik van alle bijbel-citaten precies zeggen waar ze stonden.
Toen ik eenmaal uit huis was, ‘op vrije voeten’ zeg maar, ben ik verder gaan lezen en ontdekte ik hoe de kerkgeschiedenis en daarmee ook de bijbel, vervalst zijn.

Later heb ik nog een poging gedaan tot een wetenschappelijke studie, maar helaas zakte ik voor het vak statistiek. Ik ben niet goed in cijfertjes. Maar ik heb wel de wetenschappelijke inborst van mijn vader. De wens om alles te onderzoeken en goed te kijken naar de herkomst van de bronnen.

Emigratie.
Wat ook een enorme invloed op mijn ontwikkeling heeft gehad is het feit dat mijn vader, toen ik 7 jaar was, een emigratiepoging heeft gedaan naar Zuid-Afrika. Het was de tijd na de oorlog, waarin heel veel Nederlanders gingen emigreren en mijn vader had familie wonen in Zuid-Afrika. Hij is eerst vooruit gereisd en na een half jaar kwamen wij, mijn moeder, mijn broertje en ik. We woonden in Hermanus, aan de zuidpunt. Prachtige plek! Maar mijn moeder had zoveel heimwee naar Nederland, dat ze weer terug wilde. Dus hingen wij met onze moeder weer naar Nederland. Een half jaar later kwam mijn vader ook weer terug. Emigratie mislukt!
Maar na zijn dood, toen ik 19 was, begon ik me af te vragen waarom mijn lieve vader, die toch zo’n groot rechtvaardigheidsgevoel had, in een land wilde wonen waar (toen) de Apartheid heerste? Hoe kon hij die rassenscheiding over zijn hart verkrijgen?
Dus ging ik op onderzoek uit. Ik moest toch voor mijn opleiding een scriptie maken voor het vak Maatschappij en Cultuur. Ik ontdekte veel, onder andere dat je als immigrant een papier moest ondertekenen dat je akkoord ging met het regeringsbeleid. Anders kwam je dat land niet in!
Ook trof het mij dat het Apartheidsbewind gerechtvaardigd werd op grond van de Bijbel. Met name de gereformeerde geleerde  Abraham Kuiper, had daar een grote rol in gespeeld. Hier zag ik dus voor me hoe een religie als ideologie wordt gebruikt om een politieke beslissing te nemen!
Dat verschijnsel ben ik later in nog veel andere toonaarden tegen gekomen op de wereld. En dat is een van de belangrijkste thema geworden in mijn eerste boek : “Het Evangelie van Isis”. Want al deze onderdrukkingsmethoden hebben één gemeenschappelijke factor: het patriarchaat.

In 2007 verscheen mijn eerste boek “Het Evangelie van Isis” bij uitgeverij Ankh Hermes. Dit boek is helemaal gebaseerd op wereldse, wetenschappelijke informatie. Kort geleden ( okt. 2021) is er een herziene versie uitgegeven door uitgeverij Trophonios. In deze versie heb ik tal van nieuwe informatie toegevoegd, die sindsdien verschenen is. Onder andere uit het boek van Annine van der Meer: “Maria Magdalena Ontsluierd”, dat een heel andere kijk laat zien op het leven van Jezus en de rol van de vrouwen om hem heen. Ook het nieuwste boek van Marguerite Rigoglioso over Moeder Maria is er in verwerkt. Kortom,. een hele nieuwe kijk op het oorspronkelijke Pad en boodschap van Jezus! Je kunt het bestellen via deze website.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw heb ik veel rondgereisd in het Middellandse Zeegebied ( o.a. op Kreta, Turkije, Marokko) en daar tal van plaatsen ontdekt die in het verleden aan de Godin gewijd waren, o.a. in Turkije. Ook ben ik een paar maal in Egypte geweest. Ik kwam in aanraking met Isis, Zij met de Tienduizend Namen. Wat ik beleefd heb met Isis heb ik neergelegd in mijn tweede boek : “Het Huis van Isis, een liefdegeschiedenis”. Daarin staan ook boodschappen die ik langs mediamieke weg heb verkregen.

Sinds 1990 ben ik namelijk een mediamiek kanaal voor engelen en gidsen en later ook voor de godin Isis. Samen met de geestelijke wereld heb ik een cursus ontworpen: “Channelen, contact met je gids”, die ik jarenlang met succes gegeven heb. Individuele channeling-coaching behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Ik heb een praktijk in Nijmegen. Je kunt kijken op deze website bij Consulten om te zien wat ik je kan bieden. Afspraken maken kan via het contactformulier, maar liever nog per telefoon.

Wil je meer weten? Kijk naar bv. dit interview op: