De Nieuwe Aarde komt steeds dichterbij.

In dit artikel gaat het in het kort over hoe ik de situatie in de wereld inschat en vervolgens wat ik zie als onze en ook mijn mogelijke bijdrage daarin. Veel hiervan heb ik in eerdere artikelen al beschreven en daar verwijs ik dan ook naar, voor wie meer achtergrond-informatie wil. Voor wat er werkelijk gebeurt zijn we grotendeels afhankelijk van alternatieve nieuwsbronnen, omdat de bekende media ons lang niet alles naar waarheid vertellen. Want wat er in feite op de achtergrond in de wereld gaande is, is een hevige strijd om de macht, een ware oorlog tussen twee partijen.

De oude machten.
De ene partij is een kleine elite, die in feite de macht heeft op de hele Aarde. Bekend zijn zij onder verschillende namen: ‘de 13 families’, de Illuminatie, de Cabal. Zij zijn de Schaduwregering, ofwel de Deep State, die op de achtergrond alles bestuurt. Zie ook: http://www.indecirkelvanisis.nl/schaduwregering-en-amerikaanse-presidenten/ Zij willen een Nieuwe Wereld Orde (NWO) stichten, met henzelf aan het hoofd, die de rest van de wereldbevolking in slavernij houdt. Deze Cabal is net een octopus: zijn tentakels strekken zich uit over de hele planeet, in elke regering in elk land. Al ongeveer tweehonderd jaar veroorzaakt de Cabal overal oorlogen; de laatste decennia vooral in het Midden Oosten, met als doel de wereld te ontwrichten en de wapenindustrie te spekken. Ze richtten terroristische organisaties op, trainden ze en bevoorraadden hen. (https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/poetin-obama-vs-zit-achter-isis/) Ook Nederland blijkt in het geheim wapens en materieel te leveren aan deze groepen. (https://www.trouw.nl/home/nederland-steunde-jihadisten-in-syrie~adc0daa6/)

Tevens heeft de Cabal het gehele bankensysteem in handen. Alle banken over de hele wereld zijn aan elkaar gekoppeld en in handen van de dertien families. Zo houden zij ons allemaal gevangen in een onrechtvaardig geldsysteem. Wij burgers moeten hard werken om ons brood te verdienen en daar bovendien belasting over betalen aan de overheid, die dat geld niet echt in ons belang besteedt.

Verder heeft de Cabal alle massamedia (kranten, tv etc.) in eigendom. Niet alleen in Amerika, ook elders, ook in Nederland. Wij krijgen een door hen bepaalde versie van de werkelijkheid te horen, die ver van de waarheid ligt. Nepnieuws dus. Gelukkig is er tegenwoordig internet, waar je – met wat onderscheidingsvermogen – het echte nieuws kunt vinden. Mijn broer en ik onderzoeken al ca. 5 jaar dit alternatieve nieuws, (zgn. ‘open source’) zodat wij een redelijk goeie neus hebben ontwikkeld voor wat betrouwbaar is en wat niet.

De Alliantie.
De andere partij in dit wereldwijde conflict wordt met een algemene term ‘de Alliantie’ genoemd. Over hen weten we veel minder, behalve dat de leden ervan komen uit  verschillende landen van de wereld. Het is dus ook een internationale club. Er zijn verschillende facties in deze alliantie, die in details van mening verschillen. Maar over één ding zijn ze het allemaal eens: De Cabal moet worden verslagen en vrede en welvaart moet worden hersteld op de aarde.
Het focuspunt van deze wereldwijde strijd ligt in de V.S. van Amerika. Hier bestaat de Alliantie vooral uit militairen, die allen trouw aan de grondwet hebben gezworen. Echter die grondwet blijkt al jaren niet meer te functioneren. Zie mijn artikel: http://www.indecirkelvanisis.nl/trump-en-democratie-amerika/ In feite is de USA al sinds 1871 een Corporatiestaat (dat is: een bedrijf), eigendom van de Britse Kroon. De oorspronkelijke Republiek van de Verenigde Staten, zoals die door de ‘Founding Fathers’ is opgericht, bestaat allang niet meer. De bekende onderzoeksjournalist David Wilcock laat zien dat deze Alliantie al in de tijd van president Kennedy vocht tegen de Cabal. Op deze video vertelt hij hierover en meer: https://www.youtube.com/watch?v=vfSA2XIHJaQ

Na de moord op Kennedy zijn er nog diverse andere pogingen ondernomen om het regime van de Cabal, de Schaduwregering, omver te werpen. Vervolgens is in 2015 Donald J. Trump door de Alliantie gevraagd om president te worden en hij is nu het speerpunt van de strijd naar buiten toe. Lees hierover ook: http://www.indecirkelvanisis.nl/trump-en-alliantie/

Het is niet voor niets dat de nieuwsmedia zo hun best doen om hem af te kraken! Alles, maar dan ook álles wordt aangegrepen om hem in een verkeerd daglicht te stellen. Ze willen hem namelijk wég hebben! Hij is de grootste bedreiging voor de Cabal van de laatste honderd jaar! En, het lijkt erop dat hij en zijn team succes gaan hebben! We zien namelijk dat de strijd zich meer en meer bovengronds gaat afspelen. Dit wordt o.a. zichtbaar in het gevecht tussen Trump en Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De ‘shutdown’ van een deel van de Amerikaanse overheid – die nu tijdelijk is opgeheven –  gaat namelijk om veel meer dan de muur aan de zuidgrens; het brengt voor het voetlicht wie de topbestuurders van de Democratische Partij écht zijn: handlangers van de Deep State. Alles komt nu geleidelijk aan in het volle licht.

De spirituele kant.
Tegelijkertijd met deze politiek-economische strijd gebeurt er ook iets anders op deze planeet. Iets dat minstens zo belangrijk is. Meer en meer mensen worden wakker, dat wil zeggen, gaan zien wat en hoe de matrix is waarin we leven. Op het moment namelijk dat je je niet meer identificeert met het maatschappelijk systeem, kun je er als het ware van buitenaf naar kijken. Dit heeft ook een spirituele component: hoe meer je je ware zelf leert kennen, hoe meer je ziet wat er niet klopt. Zie hierover mijn artikel: http://www.indecirkelvanisis.nl/vragen-stellen/

Deze innerlijke beweging bij steeds meer mensen gaat gepaard en hangt samen met ontwikkelingen in ons zonnestelsel en in onze regio van de Galaxis. Onze zon zelf gaat door een proces van transformatie heen en daarmee alle andere planeten in ons stelsel. Ons deel van het universum is aangekomen in een andere zone, met een hogere frequentie. En daar moet uiteindelijk alles zich aan aanpassen. Ook de aarde. Moeder Aarde, als bewust levend wezen, is ook aan het bewegen naar die andere, lichtere dimensie. En alles en iedereen die op de aarde leeft, reist met haar mee en gaat op de een of andere manier mee in die  verandering, bewust of onbewust. De afgelopen jaren en maanden komen er steeds meer energiepulsen vanuit onze zon en vanuit de Galactische centrum naar de aarde toe. Gevoelige mensen merken daar het eerst iets van. Ons lichaam is aan het veranderen, we kunnen uit ons vertrouwde evenwicht raken. Keer op keer moet een nieuw evenwicht gevonden worden. Het aardmagnetisch veld verandert; het wordt zwakker en de magnetische polen zijn aan het verschuiven. En zo is er nog veel meer gaande. (Zie de ondersteunende updates van Manuela van der Knaap op Facebook en op haar website www.inzichten.com)
Wat heeft dit tot gevolg? Door de toenemende lichtfrequentie wordt ook het duister beter zichtbaar. In onszelf, maar ook in de wereld, in de samenleving, in de overheden. Het kan dus soms lijken alsof alles slechter wordt, maar dat is tijdelijk. In wezen wordt alles duidelijker en daardoor kunnen we betere keuzes maken.

We zien hier dat de politieke strijd en de toename van het kosmisch licht samenvallen, elkaar beïnvloeden, wellicht bij velen onbewust, maar daarom niet minder krachtig.
Op een zeker moment komt er een omslag en dan gaan we collectief breken met het oude machtssysteem dat ons gevangen houdt. Er zal veel onthuld worden van wat er al die jaren achter de schermen is gebeurd en dat zal voor velen erg schokkend zijn. De Cabal-leden zullen zich moeten verantwoorden voor hun misdaden tegen de menselijkheid. Mogelijkerwijs zal er korte tijd chaos zijn.
Maar daarna zal er een andere tijd komen. Een tijd waarin we een nieuwe situatie op deze planeet gaan creëren. Niet meer door machten bóven ons, maar door onszelf. Want wij zijn degenen op wie we gewacht hebben, zoals een oude Hopi-profetie zegt. En dan kunnen wij het licht in onszelf eindelijk inzetten voor onze omgeving! Wij gaan een Nieuwe Aarde scheppen. En die Nieuwe Aarde komt steeds dichterbij.

Waarom ik dit schrijf.
En nu kom ik aan de kern van waarom ik dit artikel schrijf. Heel veel van ons – en jij waarschijnlijk ook als je dit artikel leest – zijn speciaal in deze periode op Aarde geïncarneerd. Niet alleen omdat jouw ziel deze overgang wil meemaken, maar ook omdat je hier iets te doen hebt! Je wilt en kunt een bijdrage leveren. Misschien is die bijdrage om mensen te helpen genezen van hun trauma’s. Misschien is die bijdrage om iets nieuws te creëren, nieuwe samenlevingsvormen te helpen ontwikkelen. Misschien zijn er meerdere dingen die jij kunt doen vanuit de kwaliteiten die jouw ziel heeft en dat wat je in dit leven als mens hebt verworven.

Het is om die reden dat ik een half jaar geleden ben begonnen readings aan te bieden: om mensen bewust te laten worden van waarom ze hier zijn. Want het is nu de tijd! Het is nu de tijd om uit je eigen schaduw te stappen en je licht te laten zien, in welke vorm dan ook. Want de aarde, de mensheid heeft jou nodig; mensen zoals jij en ik.

Mijn eigen ‘missie’ als je het zo wilt noemen, heeft zich in de loop van mijn leven steeds verder ontwikkeld. Dat is zoals ik er nu tegenaan kijk. Toen in de jaren 90 mijn mediumschap zich aandiende en ik begon met het geven van cursussen om ook anderen met hun gids te leren communiceren, was het mijn missie om een brug te zijn tussen werelden, tussen dimensies.

Daarna kwam Isis in mijn leven. Ik heb het allemaal beschreven in mijn tweede boek: Het Huis van Isis. Vanaf toen was het mijn missie om de liefde en de energie van deze grote Godin door te geven.

Maar mijn levenswerk begint zich verder uit te breiden en te verdiepen. Het is nog steeds mijn zieletaak om een brug te zijn. Daarom ook geef ik die readings. Dat is tevens bedoeld om mensen met hun grotere wezen in verbinding te brengen.

Het is nog steeds mijn werk om het Isis-veld te vergroten in de wereld, om de Vlam van Isis te versterken. Waarmee de aanwezigheid van het Goddelijk Vrouwelijke in deze wereld kan worden versterkt. Want dat is hard nodig om de balans te herstellen tussen het vrouwelijke en het mannelijke . En om de wonden tussen die beiden te helen.
Op heel kleine schaal doe ik dat al, in het verborgene van mijn sessiekamer. Maar er is meer. Want de Nieuwe Aarde komt steeds dichterbij. En wij hebben elkaar daarbij nodig.

Daarom moet ik nu praten over dat andere deel van mijn zielemissie.

De volgende stap.
Verschillende keren de afgelopen jaren is mij door Isis gezegd, dat ik een plek moet zoeken om te wonen, die meer in de natuur is. Aanvankelijk werd als reden gegeven dat mijn lichaam steeds gevoeliger wordt en dat het beter is als ik uit al die verstorende energieën van de wereld ga, zodat ik Haar beter kan belichamen. Later werden de boodschappen nog specifieker, namelijk om daar waar ik dan kom te wonen een plek te creëren waar anderen, met name vrouwen, in retraite kunnen gaan, om te herstellen, weer op te laden en hun levenspad te vernieuwen. Een plek waar ook de Cirkel van Isis bijeen kan komen. Een plek waar de Vlam van Isis kan blijven branden, letterlijk, maar ook energetisch. Dus niet alleen een plek voor mijzelf, maar een plek voor Isis. Een soort Tempel eigenlijk, waar ik dan de hoedster van zou zijn. Ergens in Nederland, liefst in een bosrijke omgeving.
Het sprak mij zeer aan. Ik zag mij zelf al in zo’n situatie en ik weet dat ik die mensen die komen goed kan begeleiden vanuit de Isiskracht, en vanuit mijn ervaring. Toch ligt dat plan daar nu al een aantal jaren en het is nog niet gerealiseerd. Het punt is: ik weet niet hoe ik dat tot stand moet brengen. In de eerste plaats heb ik niet de financiële middelen om een geschikt huis, met omringende grond, te kopen. In de tweede plaats kom ik steeds meer tot het besef dat dit niet gedaan kan worden door één persoon, maar dat er meerdere geïnspireerde mensen voor nodig zijn om dit samen te doen. Isis vraagt om samenwerking! Het gaat in de nieuwe tijd niet meer om het individu alleen, maar om verbinding met elkaar.

De laatste jaren heb ik nogal in een isolement geleefd. In de eerste plaats was dit nodig om het boek te schrijven over mijn ervaringen met Isis. Maar ook mijn gezondheid speelde een rol. Gelukkig gaat het daarmee nu beter. Maar ik heb dus geen groot netwerk om me heen, waar ik een beroep op kan doen. Ik begon me steeds meer af te vragen: “Hoe moet ik dit prachtige concept in de fysieke realiteit manifesteren? Tot wie moet ik mij richten?” Ik wist het niet meer. Omdat ik me zo vastgelopen voelde, begon ik het hele idee los te laten. Misschien is het toch niet zo’n goed plan, dacht ik. Is het misschien voornamelijk een plannetje van mijn ego, om me op blind te staren?. Om mij me machteloos te laten blijven voelen?
Kortgeleden wees een vriendin mij er op dat ik teveel met mijn wil bezig was en vanuit de wil – je derde chakra – kun je niet creëren. Dat is de oude weg. In de nieuwe tijd scheppen we vanuit het hart, vanuit onze wezensverbinding. Ik liet het los – ik liet de wil los.

Op 21 januari jl. was er die grote, super, bloed-maansverduistering. Een heel bijzonder kosmisch moment. Grote energiegolven kwamen er binnen. Dat heb ik gevoeld. Het was alsof mijn hart werd opengebroken. De herinnering kwam boven aan wat ik in 2011 had beleefd, toen ik vijf dagen in een enorm liefdesveld was.(zie hoofdstuk 17 van Het Huis van Isis) Ook de achterkant van het hartgebied ging open. In de nacht van de verduistering zelf, werd ik me er ineens heel sterk van bewust wie ik eigenlijk in wezen ben. Van mijn kosmische, multidimensionale zelf en welke innerlijke kracht mij beweegt. Toen was het tijd om opnieuw aan Isis te vragen wat nu echt de bedoeling is van dat idee van een Isis-plek. Is dit waarachtig een deel van mijn levensplan of is het een projectie van mijn ego? Dat was mijn vraag. Drie dagen na de maansverduistering ging ik in een diepe afstemming op Isis. Het antwoord was klaar en duidelijk:

Ja, ik wil dat je een tempel schept in alle aspecten ervan: oud en modern. Een plek om mijn Vlam te installeren, een plek om mijn priesteressen uit te nodigen, een plek voor mijn Cirkel en voor mijn manifestaties.
Een plek als toevluchtsoord, voor bezinning, voor bekrachtiging en voor het scheppen van een nieuwe samenleving. En een plek voor hen die mijn hulp nodig hebben, mijn omhelzing. Een plek van waaruit je de wereld weer in kunt gaan.

Na het ontvangen van deze boodschap kwam bij mij de sterke impuls: ik ga dit niet meer voor mezelf houden, want het is veel groter dan ik. Ik laat het weten aan iedereen die het maar horen wil: dit is de volgende stap in het Isis-werk. Daarom dit artikel. Het is tijd.

Mijn vraag aan jou is: doe je mee? Als je de vlam, de vonk, voelt in je hart, ben je bereid aan dit project een bijdrage te leveren? Wil je meedenken over hoe dit tot stand te brengen? Heb je bepaalde ervaringen en /of kwaliteiten die je zou willen inzetten hiervoor? Laat het me weten. Je kunt je reactie sturen via het contactformulier van mijn website: www.indecirkelvanisis.nl/contact . Ook kun je me rechtstreeks bellen: 024-3553992.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *