Trump en de Alliantie

In mijn vorige artikel ( De Schaduwregering en de Amerikaanse Presidenten) heb ik het gehad over de Schaduwregering ofwel de Deep State, die zijn tentakels heeft in alle regeringen ter wereld. De Deep State wordt ook wel genoemd de Cabal (dat is een naam die ze zichzelf gegeven hebben) en bestaat uit verschillende geheime genootschappen en oude militaire orden, zoals bv. de Knights of Malta. Ook het Vaticaan en met name de Jezuïetenorde, is hier deel van. Deze elite van wereldregeerders hebben het hele bankensysteem in handen en daarmee de economie en vele andere takken van onze maatschappij, waaronder alle geheime diensten van de V.S. en de pers. Daarom krijgen wij hier dan ook niets over te horen via officiële kanalen. Ik heb aangegeven hoe verschillende presidenten van de Verenigde Staten van Amerika gepoogd hebben aan deze situatie een einde te maken. Sommigen van hen hebben dat met de dood moeten bekopen.

Opnieuw is er in de V.S. een president, Donald Trump, die het zich vast heeft voorgenomen om deze criminele elite – die zich ook bezig houdt met vrouwen- en kinderhandel, kinderoffers en seksslavernij – op te pakken en voor het gerecht te brengen. Geen geringe klus. Volgens insiders is Trump al aan ten minste zeven aanslagen op zijn leven ontsnapt.
Het goede nieuws is: Trump doet dat niet alleen! Sterker nog: hij is gevraagd om voor het presidentschap te gaan door een groep die zich the Alliance noemt; de Alliantie.

De Alliantie.
Wat is dat voor een groep? Geleidelijk aan komen we hier steeds meer over te weten via de alternatieve media, die dankzij het internet veel naar buiten kunnen brengen wat door de Mainstream Media (MSM) niet wordt verteld. Volgens betrouwbare bronnen is de Alliantie een groep bestaande uit verschillende facties, die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal de aarde willen bevrijden van de Cabal. Het zou hier gaan om een internationaal bondgenootschap en dat is logisch, want de Cabal/Deep State opereert immers wereldwijd. In de V.S. zou inmiddels 90 % van de militairen tot de Alliantie behoren.

Kort geleden werd bekend dat er in 2015 een groep hoge militairen in de V.S. het plan had  een staatsgreep te plegen tijdens het bewind van Obama. Zoals ik eerder schreef zweren alle militairen een eed van trouw op de Grondwet, waarin staat dat ze er vooral zijn om de eigen burgers te beschermen. Die eed wordt in de V.S. erg serieus genomen. Maar veel soldaten ontdekten dat ze naar andere landen werden gestuurd, Afghanistan, Syrië e.d. om daar samen te werken met huurlegers, die niet de belangen van de bevolking op het oog hadden. Ze ontdekten daar dat deze huurlegers vaak worden gefinancierd door de westerse mogendheden, o.a. de V.S. en dan aangeduid worden als terroristische organisaties. Zo schijnt de terreurgroep Islamitische Staat getraind en betaald te zijn door de V.S., onder de regering Obama en in samenwerking met de toenmalige Secretary of State (zoiets als bij ons de Minister van Buitenlandse zaken) Hillary Clinton. Dit gegeven is in Nederland nog niet zo bekend, en het zal voor velen moeilijk zijn te accepteren, maar ik verwacht dat daar binnenkort bewijzen over naar buiten gaan komen.

Kortom, de militairen die dat hadden ontdekt tijdens hun actieve dienst, begonnen meer zaken te onderzoeken en toen ging voor hen de beerput open van wat de Deep State doet in Amerika en wereldwijd. Topmilitairen besloten vervolgens dat hier een eind aan moest komen en wilden dus een coup plegen in Washington DC. Dat plan is niet doorgegaan. Waarschijnlijk realiseerden ze zich dat er dan een burgeroorlog zou uitbreken, waarbij veel burgerslachtoffers zouden vallen, omdat de massa van de mensen niet op de hoogte was van de ware reden voor zo’n coup. Ze besloten om hetzelfde langs legale weg na te streven, namelijk door een president te zoeken die intelligent en vastberaden genoeg zou zijn om deze klus te klaren. Ze kwamen uit bij Donald Trump. Bron: zie onderstaande link:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/04/27/repost-with-new-video-link-dr-jerome-corsi-4-11-18-confirmation-that-the-alliance-asked-donald-trump-to-run-for-president/

Trump is dus gevraagd om president te worden. Hij wilde dat eerst helemaal niet. Hij is een rijke zakenman, die een succesvol imperium heeft opgebouwd – waarom zou hij zichzelf en zijn familie blootstellen aan zo’n gevaarlijke job? Terwijl hij op zijn leeftijd – hij is nu 72 – veel liever gaat golfen en in zijn mooie resort in Florida wil genieten van zijn fortuin en zijn uitgebreide familie. Het verhaal gaat dat de Alliance hem toen heeft gesmeekt om het toch te doen. Ze zagen hem als hun enige kans. Trump is een onafhankelijke partij; hij is niet gelieerd aan de Deep State, hij kan niet financieel gechanteerd worden, want hij is al steenrijk. Hij heeft er geen enkel belang bij.
(Bron: https://divinecosmos.com/davids-blog/21021-happening/2/  Hier staat veel in over de Alliantie en recente ontwikkelingen dat ook de moeite waard is. Voor de bron van bovenstaand verhaal scroll door naar het kopje THE JEROME CORSI SPEECH)

Zijn voorouders waren arme immigranten, die vanuit Duitsland naar Amerika zijn geëmigreerd. Hij zegt zelf dat hij veel aan Amerika te danken heeft gehad. Maar niet het Amerika van nu. Dat is behoorlijk economisch verzwakt geraakt, vooral onder de presidenten Bush en Obama. Daarom heeft hij uiteindelijk besloten om het verzoek aan te nemen. Niet voor de macht, maar uit liefde voor zijn land. En daarom heeft hij het steeds over: “making America great again”.

Hij doet het dus niet alleen! Hij is een onderdeel van een groter plan, van een grotere groep, die samen werken aan het beoogde doel. Het is een team. Is het je wel eens opgevallen dat Trump zich graag omringt met Generaals en Admiraals? Wel, dat is ‘zijn’ team!

Aanvallen.
Het mag duidelijk zijn dat de Deep State niet blij was met deze onafhankelijke kandidaat. Ze openden vrijwel onmiddellijk de aanval op Donald Trump. Zo werden er verhalen in omloop gebracht waarin hij werd beticht van het betasten en beledigen van vrouwen. In werkelijkheid heeft Trump veel vrouwen geholpen om door het ‘glazen plafond’ heen te breken, door hen hoge posities te geven. En dat zonder ze seksueel of anderszins te chanteren, zoals elders gebeurt.
Vanaf het moment dat hij was gekozen werd hij voortdurend tegengewerkt. In de eerste plaats werden de verkiezingsresultaten negatief gekleurd. Zo ging het verhaal de wereld in dat Trump slechts nipt van Hillary Clinton gewonnen had. Hillary Clinton was de kandidaat van de Deep State en de peilingen wezen haar constant aan als winnaar. In mijn vorige artikel heb ik beschreven hoe de Deep State er altijd voor zorgt dat hun kandidaat wint, zodat er dus geen sprake is van vrije verkiezingen in Amerika. Deze keer lukte dat dus niet en dat was een hele klap! Pas een jaar later werden de echte verkiezingsuitslagen bekend en daaruit bleek dat Trump 70 % van de uitgebrachte stemmen had gekregen! Een groot deel van de Amerikaanse kiezers hebben dus laten blijken dat ze genoeg hadden van het establishment en dat ze veranderingen willen.

Vervolgens werd er een zondebok gezocht voor deze onverwachte verkiezingsuitslag: Rusland. Rusland zou de verkiezingen beïnvloed hebben. Er zouden banden hebben bestaan tussen Russische geheime diensten en leden van zijn campagneteam. Zo werd ‘Russia-gate’ geboren. Deze verhaallijn heeft de Deep State lang kunnen volhouden, maar uiteindelijk is zelfs het Congres na gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen dat er helemaal geen enkel spoor van bewijs te vinden is dat deze stelling rechtvaardigt. Trump is gewoon met grote meerderheid gekozen door het Amerikaanse volk!

Als we met de kennis van nu terugkijken op zijn verkiezingscampagne, dan zien we dat Trump toen al de Deep State fors aan de kaak stelde. Onderstaande video lijkt een gelikte verkiezingsspeech, met allerlei mooie beloftes, zoals we gewend zijn van politici, maar hier is elk woord wáár en gemeend. Dat zien we in het vervolg van dit presidentschap. https://www.youtube.com/watch?v=szaKnOhJbow

En wat doen Trump en de Alliantie dan?
In het begin was het allemaal niet zo duidelijk wat er gebeurde, afgaande op Trumps gedrag. Hij werd neergezet als een botterik, die geen verstand heeft van politiek en maar wat doet. Dat verhaal leek bevestigd te worden. Sommigen beweerden dat hij onder invloed stond van verschillende, elkaar tegensprekende adviseurs. Na een tijdje begonnen er ogenschijnlijk willekeurige ontslagen te vallen onder zijn medewerkers, wat leidde tot verhalen dat hij incompetent zou zijn.
Op een gegeven moment ontdekte een slimme onderzoeker dat er een abnormaal hoog aantal sealed indictments waren in 2017. Dat zijn verzegelde aanklachten tegen personen. Het betekent dat er een rechtszaak wordt voorbereid tegen zo iemand, die dat nog niet mag weten, vandaar dat de aanklachten verzegeld zijn. Er verscheen een lijst met namen en daar bleken opvallend veel leden van de Deep State op te staan. Eind 2017 was er sprake van ruim 4000 van zulke aanklachten, tegen een normaal aantal van 1000 per jaar. Het aantal sealed indictments is op het moment dat ik dit schrijf gestegen tot ruim 35.000! Tegelijkertijd deed het gerucht de ronde dat Guantánamo Bay, het Amerikaanse gevangenkamp op Cuba, uitgebreid en verbeterd werd, zodat het 13.000 meer mensen kan huisvesten dan voorheen. Toeval?

Toen verscheen er op 21 december 2017, precies op midwinter, een officieel bericht op de website van het Witte Huis, dat een grote schok veroorzaakte bij zowel vriend als vijand. Trump had een Uitvoerend Bevel (Executive Order) ondertekend, dat verstrekkende implicaties heeft. Hier kun je het lezen:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
In een bijgevoegde brief licht Trump zijn besluit toe: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/

In het kort komt het erop neer dat geld en eigendommen kunnen worden bevroren en geconfisqueerd van iedere persoon of rechtspersoon die zich bezig houdt met ernstig misbruik van de mensenrechten (waar mensenhandel en kindermisbruik onder valt) of corruptie, zowel van diegenen die hulp bieden of in een andere vorm medeplichtig zijn hieraan. Dit geldt met nadruk ook voor medewerkers van de huidige of van vorige regeringen en ook voor personen en instellingen in het buitenland, die banden hebben met de Verenigde Staten.

Dit is een enorme en concrete actie van de zijde van het Trump-team, waaruit duidelijk blijkt dat Trump ernst maakt met zijn verkiezingsbelofte dat hij de mensenhandel en de corruptie uit zou bannen. Dit bevel maakt het mogelijk om iedereen die zich met zulke praktijken bezig houdt, de middelen te ontnemen om hiermee door te gaan. Ook blijkt hieruit dat de regering Trump wel degelijk in de gaten heeft om welke mensen het gaat. Dit gaat de geschiedenis in als een regelrechte en openlijke aanval op de Deep State.

Nu valt ook te verklaren waarom Trump diverse mensen heeft ontslagen. In zijn omgeving, zijn kabinet, zaten ook mensen die gelieerd waren aan de Deep State. Zij probeerden grip te houden op de werkzaamheden van de president, zoals ze dat bij voorgaande presidenten ook gedaan hadden. In feite was het hele ambtenarenapparaat, destijds door Obama benoemd, nog steeds in functie en die waren Trump niet goed gezind. Die moesten ontmaskerd worden en er uit gezet. Ook bleek dat alle inlichtingendiensten (CIA, FBI, NSA e.a.) door en door corrupt waren, met name de leidinggevende figuren. In de loop van zijn eerste anderhalf jaar als president heeft Trump successievelijk de hele ambtelijke top gezuiverd. Dit is wat Trump in zijn verkiezingstijd noemde: “Draining the swamp”.

Een paar bekende namen van functionarissen die ontslagen zijn: John Brannon, voormalig campagneleider en voornaamste adviseur van Trump / James Comey, directeur van de FBI / Andrew McCabe, plaatsvervangend directeur van de FBI / Jim Rybicki, Stafchef van de FBI/ Rod Rosenstein, Procureur-generaal van het Ministerie van Justitie / Sally Yates, plaatsvervangend Procureur-generaal / Mary McCord, Assistent Procureur-generaal/ Rex Tillerson, Minister van Buitenlandse Zaken. Dit zijn slechts enkele van de velen die inmiddels het veld hebben moeten ruimen.

Eveneens werd bekend dat Trump vanaf het begin zijn eigen inlichtingendienst heeft opgezet, omdat de bestaande organisaties niet te vertrouwen waren.

QAnon.
In oktober 2017 deed zich een nieuw fenomeen voor. Een anonieme schrijver begon op een ‘messageboard’ (8chan, later 4chan) boodschappen te zetten, die merkwaardig genoeg informatie leken te bevatten over het doen en laten van POTUS (= President Of The United States), Trump dus. Later legitimeerde deze schrijver zich als Q Clearance Patriot, kortweg QAnon.
Q Clearance is in de inlichtingendiensten van de V.S. de hoogste graad van veiligheid. Een individu met deze ‘clearance’ is gemachtigd om de meest geheime informatie in te zien, met name over nucleaire zaken. Een persoon met Q -Clearance wordt als zeer betrouwbaar gezien; iemand die geen misbruik zal maken van belangrijke informatie. http://www.wisegeek.com/what-is-a-q-clearance.htm

Hier is dus een persoon, of waarschijnlijker een groep, die deze hoogste vorm van betrouwbaarheid bezit, diep is ingewijd in de grootste geheimen en informatie  verschaft over de bedoelingen en achtergronden van het werk van de Alliantie, waarvan de president de publieke speerpunt is. Q geeft die informatie niet rechtstreeks, maar in de vorm van ‘broodkruimels’. Hij wil dat de burger zelf onderzoek doet – en hem niet blindelings gelooft – en geeft slechts een aantal clues, meestal in de vorm van vragen. En ook vaak in min of meer gecodeerde vorm. Er ontstond onmiddellijk een hype onder alternatieve nieuwsmedia om verklaringen te vinden voor wat Q wilde zeggen. Ik heb daar heel wat van beluisterd (meestal in de vorm van video’s). Na verloop van tijd kwam er zelfs een Q- app, die je kunt downloaden op je smartphone, waaraan een lexicon is toegevoegd, die de meeste afkortingen bevat, die door Q worden gebruikt. Door al die ‘Q-drops’ werd het steeds duidelijker wat er werkelijk aan de hand is achter de schermen van de Trump-regering. Over de strijd tussen de Alliantie en de Cabal, die ook een informatie-oorlog is. Dat verklaart tevens waarom Q vaak niet erg duidelijk kan zijn; vermoed wordt dat hij ook disinformatie uitzet die bestemd is om gelezen te worden door de Cabal, met de bedoeling om dingen uit te lokken en zichtbaar te maken. Voor wie wil lezen wat Q tot nu toe heeft geschreven, is er https://qanon.pub/ , een verzamelwebsite, waar alles in chronologische volgorde op staat. Ook andere anoniemen hebben gereageerd op Q, waardoor vaak een interessante uitwisseling ontstaat. Intussen volgen 200 miljoen Amerikanen de berichten van Q.

Aanvankelijk werd er flink getwijfeld aan de echtheid van Q. Is deze groep werkelijk wat zij pretenderen te zijn, namelijk functionerend in nauwe samenwerking met de president? Is hij geen LARP[1] of internet-trol? Vele malen heeft Q bevestigd, dat hij dicht bij de president zit en met hem samenwerkt. Bijvoorbeeld door teksten van Trumps tweets weer te geven, een dag of soms enkele uren vóórdat die tweet de lucht in ging. Q heeft foto’s geplaatst die genomen zijn vanuit het presidentieel vliegtuig, Air Force One, tijdens een van de reizen van Trump, wat inhoudt dat Q daar mét de president in zat. Enzovoort, enzovoort. De meeste mensen zijn er nu wel van overtuigd dat Q een legitieme bron van informatie is. En de afgelopen maanden was hij zelfs de énige betrouwbare bron van informatie. Want naarmate de activiteiten van de Alliantie tegen de Schaduwregering toenamen, wordt er steeds minder vrijgegeven aan diverse insiders, die tot nu toe wel op de hoogte werden gehouden. Q heeft vaak gezegd dat ze hun stappen niet van te voren kenbaar maken, omdat de tegenpartij het dan ook weet. En die tegenpartij is er op uit om koste wat kost aan de macht te blijven. De afgelopen weken heeft Q zelfs 10 dagen niets gemeld. Nu zijn er weer volop berichten te lezen.

Het internationale schaakbord.
Waar Trump voor ons het meest duidelijk naar voren treedt is in de buitenlandse politiek. Ik begreep daar eerst niks van. Ik had zoiets van: “Jongen, hou je nou maar met je eigen land bezig, daar heb je je handen vol aan.” Maar dat zit toch anders in elkaar.

De Deep State/Cabal is als een octopus, die haar tentakels heeft over de hele planeet, in alle regeringen. Om deze elite in de V.S. uit te schakelen is het nodig eerst diens internationale macht zo veel mogelijk uit te schakelen. Het gevaar dreigt voortdurend dat de Cabal een Derde Wereldoorlog begint, waardoor het werk van de Alliantie dan onmogelijk wordt gemaakt en waardoor de V.S. gevaar lopen. We zien dat ook weerspiegeld in het mainstream nieuws (MSM). Voortdurend wordt er in de kranten gedreigd met een internationale oorlog, waarmee angst en verwarring wordt gezaaid.

Dat gebeurde met Syrië. Een gasaanval op burgers werd in scene gezet en toegeschreven aan Assad. Later bleek dat die aanval helemaal niet heeft plaatsgehad, maar de zo dramatisch gefilmde kinderen hadden ademnood door een stofstorm! Daarna heeft Trump een zogenaamde aanval gepleegd op ‘burgers’, maar hij bleek ‘slechts’ opslagplaatsen en een fabriek van chemische producten te hebben vernietigd. Iedereen riep moord en brand: “Dit is een oorlog uitlokken!” Er gebeurde echter helemaal niets! Integendeel, de terroristen in Syrië zijn goeddeels verslagen, vluchtelingen keren terug om hun land te herbouwen, vreemde troepen worden verzocht zich terug te trekken, waaronder die van de V.S. En dát is nu precies wat Trump wil: hij wil eigenlijk alle Amerikaanse troepen weer terug naar huis halen! Ik hoop dat hij dat ook m.b.t. Europa gaat doen: er ligt in diverse landen een formidabele Amerikaanse troepenmacht alsmede atoomkoppen!

Daarna komt het verhaal van Noord-Korea. Eerst wordt er flink wat dreigende taal gesproken over en weer. De kranten – die in dienst staan van de Cabal –  zaaien weer angst voor een oorlog. Vandaag, als wij dit schrijven, hebben er vredesbesprekingen plaatsgevonden tussen Kim Jong-Un en Trump. Dit is ongekend positief nieuws! Ook begint er perspectief te komen op een vereniging van Noord-en Zuid-Korea.

Door kenners wordt eenzelfde verloop van gebeurtenissen verwacht tussen de V.S. en Iran. Eerst dreiging met oorlog en daarna overleg! In al deze landen worden de Cabal-leden in die regeringen uitgeschakeld. Geen oorlog, maar vrede wordt er gesticht.

Hoe het verder gaat weten we nog niet. Maar het lijkt er op dat Trump en de Alliantie een briljant schaakspel uitvoeren, met ongekend listige, strategische zetten en waarschijnlijk zelfs op meerdere borden tegelijk! Zo te zien is hier helemaal geen sprake van willekeur, integendeel: er lijkt een goed doordacht plan aan dit alles ten grondslag te liggen.

Slot.
“Niets is wat het lijkt”. Deze spreuk geldt zeker ook voor de politieke wereld van vandaag. De oude orde is langzamerhand aan het verdwijnen, maar het nieuwe is (nog) niet zichtbaar. Kranten en publieke omroep, ook in Nederland, vertolken nog de opvattingen van het establishment, wat maakt dat we zelf op zoek moeten naar de waarheid, naar wat er werkelijk gebeurt. Bovenstaand artikel is daar een poging toe. Ik heb een zo goed mogelijke analyse gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat alles klopt. Want immers, we weten niet alles! Ik hoop dat je door dit artikel met andere ogen gaat kijken naar wat er in de wereld gebeurt en vooral je eigen onderzoek doet. Dat is de uitdaging van deze nieuwe tijd: niet meer klakkeloos in ‘autoriteiten’ geloven, maar je eigen koers uitvinden en die volgen!

[1] LARP staat voor: Live Action Role Player, dus iemand die zich voordoet als iemand anders.

3 Comments

  1. DANK voor je mooie stuk : Zo ben ik dol op de Schoot van GROOT MYSTERIE … het omhullend VROUWELIJKE … dat de SCHEPPING baart …

  2. Hallo,

    Hartelijk dank voor je onderzoek en heldere taal. Je verricht hiermee een grote dienst aan de mensen.
    “De waarheid zal je vrij maken..” zei de grootste rebel uit de geschiedenis.
    Met veel pleziet zal ik uw berichten delen en verspreiden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *