De Schaduwregering en de Amerikaanse presidenten

Dit is een vervolg op mijn vorige artikel over de werkelijke staat van de democratie in Amerika (zie link 1 onderaan). Net als daar nemen we ook hier de Verenigde Staten van Amerika als uitgangspunt, omdat Amerika het voorbeeld is voor de hele wereld. Zoals het daar is gesteld met de politiek, zo is het hier. In feite is het omgekeerde het geval, want de wortels van het huidige politieke en financiële systeem liggen in Europa, en nadat de eerste pioniers uit Europa honderden jaren geleden Amerika binnenkwamen, heeft de westerse blanke suprematie het nieuw ontdekte (en al bewoonde!) land overgenomen. Wist je trouwens dat het beroemde Vrijheidsbeeld in de haven van New York een geschenk was van Frankrijk en dat het eigenlijk de godin Isis voorstelt?

We hebben gezien dat Amerika, dat geroemd werd als het land van de ultieme vrijheid en de onbegrensde mogelijkheden helemaal niet zo vrij is. Juridisch en financieel is het land gebonden aan de oude machten van Europa: de Crown Templar, de bankierselite en het Vaticaan. De 18e eeuw zag namelijk een sterke toename van de invloed van de Rothschild-familie op de Bank van Engeland (en daarmee op de Crown Templar) en vervolgens op banken over de hele wereld. De Rothschilds sponsorden het idee om een private centrale bank van de US op te richten. Dat werd eerst de BUS (Bank of the United States, in 1791), die in 1913 omgevormd werd tot de Federal Reserve Bank. Eigenaren van deze bank zijn onder andere de Rothschilds Banken van London, Berlijn en New York, alsmede enkele andere grote bankiersbedrijven. De FED drukt zelf geld, dat los staat van de goudstandaard, dus in feite waardeloos papier is en leent dit geld aan de Amerikaanse overheid met een flinke rente. Daarmee kreeg de wereld van het grote geld invloed op de politiek. Zoals de 18e -eeuwse bankier Amshell Rothschilds zei: “Sta me toe het geld van een land te controleren en het kan me niets schelen wie de wetten maakt.”[1]
Zo ontstond er een macht achter de macht. Een bekende burgemeester van New York, John F. Hylan ( van 1918-1925) drukte dat als volgt uit:

“De werkelijke bedreiging van onze Republiek is de onzichtbare regering, die als een gigantische octopus zijn slijmerige poten over onze steden, staten en natie legt… de kleine kliek van machtige internationale bankiers beheersen in de praktijk de regering van de Verenigde Staten voor hun eigen zelfzuchtige doelen. Zij controleren in werkelijkheid beide partijen…[en] de meerderheid van de kranten en tijdschriften in dit land.”[2]

Dit wordt ook genoemd de Schaduwregering of de Deep State.

Verzet op hoog niveau. ( bronnen: link 2, 3 en 4)
In dit artikel wil ik laten zien dat verschillende presidenten van de Verenigde Staten zich bewust waren van deze Schaduwregering, ertegen waarschuwden en hoe sommigen probeerden actief om dat te veranderen.

Thomas Jefferson, de 3e president van de V.S. (1801-1809) zei: “Ik ben ervan overtuigd dat bankinstituten gevaarlijker zijn voor onze vrijheden dan staande legers.” [3]
Andrew Jackson, de 7e president (1829-1837) drukte zich nog krachtiger uit over de internationale bankiers: ”Jullie zijn een nest van adders. Het is mijn intentie om jullie zichtbaar te maken en bij de Eeuwige God, ik zal jullie uitroeien. Als het volk de reeks onrechtvaardigheden van jullie geld- en banksystemen zou begrijpen, zou er vóór morgen een revolutie zijn.”[4] Een taalgebruik dat president Trump niet zou misstaan!
De reactie van Jacob Rothschild was om tijdens Jacksons tweede termijn de Amerikaanse Burgeroorlog te bewerkstelligen, waardoor de V.S. zo goed als failliet gingen. In 1835 ontsnapte hij ternauwernood aan een aanslag op zijn leven. De schutter, Richard Lawrence, bekende dat hij in contact was met ‘de machten in Europa’.

De volgende president was Abraham Lincoln en die weigerde geld te lenen van de Europese Bankiers vanwege de torenhoge rentes die zij rekenden. In plaats daarvan ontwierp hij een eigen muntsoort, de US Treasury Notes, (de zogenoemde Greenbacks) waarvan hij ruim $14 miljoen liet drukken en waarmee hij de oorlog en de soldaten kon betalen. In 1865, bij zijn 2e termijn weigerde hij de National Banking Act te vernieuwen. Deze wet moest een private centrale bank in de V.S. legaliseren.
Deze weigering moest Lincoln met zijn leven bekopen. Op 14 april van dat jaar werd hij vermoord door John Wilkes Booth. Booth was lid van een geheime club, de Knights of the Golden Circle, die de spanningen tussen de Zuidelijke en Noordelijke Staten van de V.S. had aangewakkerd, waardoor de Burgeroorlog kon ontstaan. Booth en de KGC waren direct verbonden met het Huis van Rothschild.

Dan hebben we de 20e president, James A. Garfield. Ook hij verzette zich tegen de macht van het grote geld en de corruptie die dat meebracht in de Senaat. Van hem is de uitspraak: “Onverschillig wie het geld controleert in welk land dan ook, is de absolute meester van de industrie, wetgeving en handel.” [5] Ook hij werd neergeschoten, op 2 juli 1881 en bezweek elf weken later aan zijn verwondingen.

Meerdere presidenten hebben zich openlijk uitgesproken tegen de invloed van de Deep State. Enkele saillante uitspraken wil ik de lezer niet onthouden.

Woodrow Wilson, de 28e president (1913-1921) vertelde:
“Sommige van de grootste mannen in de Verenigde Staten, in het veld van handel en productie, zijn bang voor iemand, bang voor iets. Zij weten dat er ergens een macht is, zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo verweven, zo compleet, zo indringend, dat zij er beter aan doen niet boven hun adem te spreken, wanneer zij hun afkeuring erover uitspreken.”[6]

Bekend is de afscheidsrede van President Dwight Eisenhower (1953 – 1961), waarin hij o.a. zegt: ”In de raden van de overheid moeten we waakzaam zijn tegen het verkrijgen van onrechtmatige invloed, of die nu gezocht is of ongezocht, van het militair-industriële complex. Het potentieel voor het rampzalig oprijzen van misplaatste macht bestaat en zal doorzetten…[7]

De 35e president van de V.S. was John F. Kennedy. Over hem valt veel te vertellen, want hij heeft op verschillende fronten veel gedaan om aan de macht van de Schaduwregering een einde te maken(link 6). Ik zal me hier beperken tot één facet. Net als Lincoln wilde hij terug naar een eigen muntsoort in de V.S., die onder controle zou moeten staan van het Congres en die rentevrij zou moeten worden. In juni 1963 gaf hij opdracht aan het Treasury Department tot het vervaardigen van $4 biljoen United States Notes. Deze werden ook in omloop gebracht, maar zijn door Lyndon Johnson onmiddellijk uit de roulatie genomen nadat Kennedy op 22 november van dat jaar te Dallas was neergeschoten. De vrouw van de schutter Lee Harvey Oswald, zei later tegen de schrijver A.J. Weberman: “Het antwoord op de moord op Kennedy ligt bij de Federal Reserve Bank.”[8]

Bloedlijnen.
Een tijdje geleden ontdekte ik iets vreemds over de Amerikaanse presidenten, namelijk dat ze bijna allemaal familie van elkaar zijn! Zelfs Barack Obama, een Afro-Amerikaanse president, blijkt nog een verre neef te zijn van George W. Bush. Je vraagt je dan wel af hoe het zit met de ‘democratische’ verkiezingen in de V.S. Maar het wordt nog gekker.
Bekende onderzoekers zoals David Icke, Michael Tsarion en Fritz Springmeier plus befaamde instituten als The New England Historical Genealogy Society, Burkes Peerage te Londen – dat de bijbel is van de aristocratische genealogie – hebben laten zien dat al die presidenten afstammen van Europese vorstenhoven! 34 presidenten stammen af van Karel de Grote, Koning van de Franken in de 8e eeuw en later Keizer van een groot deel van West-Europa, 19 presidenten zijn directe afstammelingen van Koning Edward III van Engeland. Elke president in Amerika, te beginnen met de 1e , George Washington, heeft Franse en Britse koninklijke genen. In feite is degene die wint altijd die met de meeste koninklijke genen.

Enkele voorbeelden:
1. George W. Bush streed om het presidentschap tegen John Kerry, zijn neef in de 16e graad. John Kerry stamt af van Koning Henry II van Engeland en van Richard Leeuwenhart, die de 3e Kruistocht leidde. Ook heeft hij links naar de Koningen van Albanië, en diverse andere Europese koningshuizen. Bush jr. heeft bloedbanden met het Huis Windsor en met elk lid van de Britse Koninklijke familie. Hij is directe familie van 16 eerdere presidenten van de V.S. Kennelijk had hij meer vorstelijke genen dan zijn tegenstander.Eerder, in 2000, is er een nek-aan-nek race tussen G.W. Bush en Al Gore, ook een neef van hem. Al Gore is een afstammeling van Edward I en van Karel de Grote en een verre neef van Richard Nixon. Eigenlijk won Al Gore, maar na een frauduleuze ‘hertelling’ bleek plotseling Bush de meeste stemmen te hebben.
2. Eerder, in 2000, is er een nek-aan-nek race tussen G.W. Bush en Al Gore, ook een neef van hem. Al Gore is een afstammeling van Edward I en van Karel de Grote en een verre neef van Richard Nixon. Eigenlijk won Al Gore, maar na een frauduleuze ‘hertelling’ bleek plotseling Bush de meeste stemmen te hebben.
3. In 1996 voerde de ‘Democraat’ Bill Clinton strijd tegen de ‘Republikein’ Bob Dole, zijn verre neef. Clinton heeft veel meer vorstelijk bloed in zijn aderen van Dole en komt ook van de bloedlijn van de Windsors, plus van elke Schotse koning en van Koning Robert I van Frankrijk. Hij won.

De vader van George W. Bush, George Herbert Walker Bush, plus zijn vrouw Barbara, zijn beiden afstammelingen van Godfried van Bouillon, die in 1099 Jeruzalem veroverde op de Arabieren. Door zijn familiebanden met de Bushes stamt ook Obama af van Godfried van Bouillon.
Alle Europese vorstenhuizen claimen dat hun bloedlijnen teruggaan naar het oude Soemerië en zelfs naar de farao’s van Egypte. Zij hebben het gevoel dat zij, vanwege hun DNA, het ‘goddelijk recht’ hebben om te regeren. ( bron: zie link 5)
Als het niet zo duidelijk bewezen is door vooraanstaande instituten, zouden we het niet geloven. Maar het is helaas waar. Niks democratische verkiezingen; alles is voorgekookt en gemanipuleerd.

President Trump.
Maar nu – wie is dan Donald J. Trump? Behoort hij ook tot de bloedlijnen? Is hij familie van de voorgaande presidenten?

Volgens zijn familiestamboom is hij de kleinzoon van Friedrich Trumpf, die in 1885 op 16-jarige leeftijd vanuit het Duitse  plaatsje Kallstadt naar Amerika emigreerde en daar zijn naam verengelste tot Frederick Trump.  Een gewone immigrant dus, zoals er duizenden Amerika zijn binnengekomen. Zijn vader heet ook Fred en zijn moeder komt van de Schotse MacCleod-familie. Verder is er niets over zijn achtergrond bekend. Het lijkt erop dat deze president de eerste is die niet verwant is aan de andere presidenten van de V.S. en daarmee ook niet verbonden is met de Europese bloedlijnen. Een ongebonden president, die geheel onverwachts de verkiezingen won van de gedoodverfde kandidaat van de Schaduwregering, namelijk Hillary Clinton. Trump is eerder lid geweest van de Reform Party en als je goed naar hun programma kijkt, zie je dat Trump daar het een en ander van heeft overgenomen in zijn presidentscampagne (link 7).

In mijn eerste artikel heb ik de vraag gesteld: Hoe komt het dat de CIA en daarmee de massamedia, die altijd de spreekbuis zijn geweest van de overheidspropaganda, zich nu ineens tegen hun eigen baas keren? Want al voordat Trump zitting nam in het Witte Huis is de negatieve publiciteit over hem niet van de lucht. Hij wordt werkelijk van alles en nog wat beschuldigd: van het betasten van vrouwen tot collaboratie met de Russen, van onnozelheid en onbesuisdheid en niet-competent zijn, etc.. Er is nog nooit een president van de Verenigde Staten zó door zijn ‘eigen’ binnenlandse pers besmeurd. Je gaat je dan afvragen: wat is er werkelijk aan de hand? Wat mogen wij niet weten?

Het mag intussen duidelijk zijn dat we het niet van de mainstream media (MSM) moeten hebben om de waarheid te horen. Gelukkig is er tegenwoordig het internet en daar wemelt het van de alternatieve nieuwssites. Ook daar dienen we met onderscheidingsvermogen en selectief mee om te gaan. Maar nadat ik nu ruim twee jaar deze ‘open source’-media bestudeerd heb, denk ik een redelijk goed beeld te hebben van wat betrouwbaar is en wat niet.

En ik ben tot de voorzichtige conclusie gekomen dat we misschien toch iets anders naar Trump moeten kijken. Hij doet en zegt een aantal stomme dingen, waar ik het absoluut niet mee eens ben, maar er zijn ook andere berichten. Het lijkt er op dat hij verbonden is met groepen in de Amerikaanse samenleving die het herstel van de Republiek voorstaan. In mijn vorige artikel heb ik daarover geschreven, namelijk dat er mensen zijn, die de US Corporatiestaat willen afschaffen en de oorspronkelijke waarden en Grondwet van de ‘Founding Fathers’ weer in ere willen herstellen. Veel van deze mensen bevinden zich in het leger, met name in de Marine (the Navy). Deze mensen die allemaal trouw aan de Grondwet hebben gezworen en hun leven in dienst gesteld hebben van hun land, vragen zich nu af voor wie ze dat eigenlijk gedaan hebben. Je ziet dat Trump zich graag omringt met generaals en andere hoge officieren. Wordt daar een kongsi gesmeed? Is dat de betekenis van Trumps retoriek om Amerika weer ‘groot’ te maken?

Om dat te doen moet hij het opnemen tegen de Deep State. Dat is een moeilijke klus, want leden daarvan zijn verweven met het hele bestel en kunnen zich dus ook in zijn staf bevinden. Is dat de reden dat wij van willekeurige ontslagen horen? Als hij werkelijk wil doen wat hij beloofd heeft, namelijk ‘to drain the swamp’ zal hij dat in het geheim moeten doen, om geen slapende honden wakker te maken.

In het begin van 2017, toen hij net aan de slag ging, lazen wij van zijn voornemen om de mensenhandel aan te pakken (Human Trafficking). Ik vond dat een hoopvol teken. Want mensenhandel bevat niet alleen vrouwenhandel, maar ook kinderhandel. Het wordt zo langzamerhand bekend dat duizenden kinderen van over de hele wereld worden ontvoerd en verhandeld als seks-slaven. Met name in de hogere kringen in de V.S. schijnt pedofilie een misdadig tijdverdrijf te zijn (Pizzagate/Pedogate). Dat wordt door de MSM in alle toonaarden ontkend, maar er komen steeds meer getuigenverklaringen naar buiten (link 8 en 9). Politici van Senaat en Congres worden er mee gechanteerd en zijn daardoor onbetrouwbare volksvertegenwoordigers geworden. Volgens sommigen is Washington DC een moeras van corruptie.
Op 22 november 2017 werd bekend dat er 4 289 ‘sealed indictments’ waren; duizenden meer dan in de voorgaande jaren. Wat betekent dat? Een ‘indictment‘ is een juridische aanklacht tegen een persoon en het verzegelen daarvan wordt vaak gedaan om te voorkomen dat de aangeklaagde het land kan verlaten of bewijsmateriaal kan vernietigen voordat hij/zij wordt opgepakt. Intussen schijnt het aantal  aanklachten opgelopen te zijn tot bijna 10.000. We weten niet wie er op die lijsten staan, maar de geruchten willen dat het om personen gaat in allerlei bestuursorganen in heel de V.S.
Op 21 december 2017 – precies op midwinter – vaardigt President Trump een “Executive Order” uit, waarin hij de nationale noodtoestand afkondigt. Dat betekent dat vanaf dat moment alle bezittingen en bankrekeningen kunnen worden geblokkeerd van mensen die zich bezig houden met mensenhandel en corruptie, in binnen-en buitenland. Trump beschrijft dat precies in een begeleidende brief (Zie de officiële proclamatie van het Witte Huis, link 10). Dat is nogal wat! Hij lijkt door te zetten met het opruimen van de wantoestanden.

Is Trump de volgende president die een heldhaftige poging doet om de banken-elite, de Schaduwregering, omver te werpen? Zal hij daar in slagen of zal hij net als zijn voorgangers voortijdig het loodje leggen?
Het zijn spannende tijden. Als Trump in Amerika slaagt, kunnen we verwachten dat ook in Europa verschillende hooggeplaatsten, regeringsleiders etc. van het toneel gaan verdwijnen. Want zoals we al gezien hebben, de bron van het kwaad ligt in Europa.
We kijken met spanning toe.

 

Links:

1.Vorige artikel: http://www.indecirkelvanisis.nl/trump-en-democratie-amerika/
2.Schaduwregering: http://www.collective-evolution.com/2015/09/15/10-presidents-politicians-who-told-us-that-a-secret-government-controls-the-world-what-they-said/
3. Idem:http://humansarefree.com/2014/10/exposiing-shadow-forces-behind-nwo.html
4.Invloed van de Rothschilds: https://www.globalresearch.ca/the-federal-reserve-cartel-freemasons-and-the-house-of-rothschild/25179
5.Over de bloedlijnen: http://www.ascensionwithearth.com/search?q=43+US+Presidents
6.Over de connectie tussen JF Kennedy en Soekarno: ( bij punt 5 van dit overzicht): http://neilkeenan.com/history-events-timeline/
7.De Reform Party: https://ballotpedia.org/Reform_Party
8.Arrestaties pedofielen: http://www.ellaster.nl/2018/01/07/arrestaties-pedofielen-in-volle-gang-en-cabal-slaat-op-de-vlucht/
9.Getuigenverklaring: http://www.stillnessinthestorm.com/2018/01/rescued-sex-slave-reveals-how-she-was-sold-to-up-and-coming-political-elite-as-a-child.html
10.Trump’s EO over de nationale noodtoestand: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

Voetnoten.
Hierin vind je de oorspronkelijke Ingelse teksten van de citaten.

[1] “Allow me to control the nation’s money and I care not who makes its laws.”

[2] “The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation… the little coterie of powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes. They practically control both parties… {and} control the majority of the newspapers and magazines in this country

[3] “I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.”

[4] “You are a den of vipers. I intent to expose you and by Eternal God I will rout you out. If the people understood the rank injustices of our money and banking system there would be a revolution before morning.”

[5] “Whoever controls the money in any country is absolute master of industry, legislation and commerce.”

[6] “Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not to speak above their breath when they speak in condemnation of it.”

[7] “In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist.”

[8] “The answer to the Kennedy assassination is with the Federal Reserve Bank.”

1 Comment

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *